Tag Archives: arimr suwałki

00090-6521.5-OR1200105/18 03.2021 00012-6521.3.1-OR1400011/17/18

00012-6521.3.1-OR1400011/17/18 Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 03.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00012-6521.3.1-OR1400011/17/18. Nazwa operacji: Budowa bazy turystycznej (domków z infrastrukturą i remont stawu przeznaczonego na łowisko specjalne) w celu różnicowania dochodów oraz zakup i… Read More »

00147-6520.2-OR1100180/18/19 Pawłyszyn Jarosław POL023401040

POL023401040 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. wtym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianychpołowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłyszyn Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401040. Nazwa operacji: Wymiana biernych narzędzi połowowych używanych ze statku UST-47. Skrócony opis operacji: Wymiana… Read More »

2018-01-01 zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 00001-6521.3.1-OR0300014/17/18

2018-01-01 1141653.714 zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 1522204.95. Cel operacji: 1141653.71. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 21-230. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 –… Read More »

POL036101013 Kot Zbigniew 00994-6520.10-OR1100332/18/19

POL036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kot Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00262-6523.2-SW1110423/18/19 Gmina Miasto Ustka

promocja dziedzictwa kulturowego Ustki związanego z rybołówstwem poprzez opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Ustka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej w Ustce. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

00210-6523.2-SW1610295/18/19 Jakowicz Grzegorz

Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR poprzez zakup ciągnika samochodowego oraz zatrudnienie 1.25 pracownika. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika samochodowego do wykonywania usług transportowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności… Read More »

00009-6523.2-SW1510019/17/18 MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ

Utworzenie nowych przestrzeni publicznych poprzez budowę 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy w celu poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-aktywizacyjnej i warunków życia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy. Skrócony opis operacji:… Read More »

00224-6520.10-OR1600015/17 Paś Tadeusz POL036901155

POL036901155 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paś Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901155. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-32… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. ewalnik. Nowik Górny Duży. Nowik Górny Mały. Nowik Górny. Szeroki III Stary oraz Szeroki III Nowy oraz Szeroki IV Mały które to stawy są przesadkami i uwzględnione tylko do Pakietu 1 o łącznej powierzchni 346.67 ha. Dodatkowo całość obiektu Wielikąt stanowi obszar Natura 2000. 00010-6521.5-OR1600022/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 1377788.554 ewalnik. Nowik Górny Duży. Nowik Górny Mały. Nowik Górny. Szeroki III Stary oraz Szeroki III Nowy oraz Szeroki IV Mały które to stawy są przesadkami i uwzględnione tylko do Pakietu 1 o łącznej powierzchni 346.67 ha.… Read More »

00246-6520.10-OR1100271/16 Bolda Ewa POL034300818

POL034300818 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300818. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »