Tag Archives: arimr suwałki

00001-6522.1.1-OR1400001/19 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie… Read More »

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku 00001-6524.3-OR1100002/17/18

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.4 Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów.. Skrócony opis operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów.. Cel operacji: Poprawa organizacji… Read More »

00051-6521.5-OR0500051/18 Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka”

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania… Read More »

POL022500288 Iwańczyk Arkadiusz 00071-6520.6-OR1600053/16

POL022500288 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwańczyk Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500288. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-35 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. 00015-6524.4-OR1600014/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcji produktów rybnych. specjalistycznych środków transportu oraz prace modernizacyjne w FPR Mieszko Sp.… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. 00004-6523.2-SW0410016/17

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

POL023000454 Głazowski Sylwester 00036-6520.10-OR1100187/16

POL023000454 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Głazowski Sylwester Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

GMINA JASTARNIA 00051-6523.2-SW1110091/17/18

Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich4 GMINA JASTARNIA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub… Read More »

Marszałkowski Auto – Kompleks Michał 00012-6523.2-SW1110015/17

Wzmocnienie konkurencyjności firmy Auto – Kompleks Michał Marszałkowski poprzez utworzenie trzech miejsc pracy w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby.4 Marszałkowski Auto – Kompleks Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marszałkowski Auto – Kompleks Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa stacji demontażu pojazdów w Kiełpinie.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalnościgospodarczej… Read More »

POL023200774 Wojczuk Marian 00324-6520.10-OR1600089/17

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wojczuk Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »