Tag Archives: arimr świecie

00002-6522.2-OR1100001/18 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa..… Read More »

POL023401048 Jezierski Marian 00016-6520.6-OR1100038/16

POL023401048 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Jezierski Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jezierski Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401048. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data… Read More »

Możdżyński Marek 00025-6520.8-OR1600035/17

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Możdżyński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjnosci i rentowności dzialaności gospodarczej rybaka Marka Możdżyńskiego. Skrócony opis operacji: zakup 7 wózków MELEX N.CAR. Cel operacji:… Read More »

POL011901286. POL011901291 Kamieński Andrzej 00824-6520.10-OR1600376/18/19

POL011901286. POL011901291 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamieński Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. POL011901291. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez MIZ-30. MIZ-31. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00031-6521.5-OR1600018/18 Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe –… Read More »

POL037300852 Ruksztełło Andrzej 00185-6520.10-OR1400023/19

POL037300852 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Ruksztełło Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300852. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-37. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub… Read More »

00092-6520.2-OR1600097/18/19 Kamiński Robert POL012001411

POL012001411 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DZI-1. Skrócony opis operacji:… Read More »

00035-6523.2-SW0800040/18/19 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez rozbudowę Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy.… Read More »

Fiedziuk Ireneusz 00030-6521.5-OR1300059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa bublicznego.4 Fiedziuk Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fiedziuk Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Spełnienie wymogów pakietu 1 oraz wymogu 2.1 z pakietu 2. Cel operacji: Promowanie akwakultury o… Read More »

POL034000536 Kuhr Stanisław 01164-6520.10-OR1100094/19

POL034000536 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kuhr Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000536. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »