Tag Archives: arimr tarnów

00422-6520.10-OR1100064/17 S.C. OKOŃ Piotr Lenc Paweł Lenc POL033800358

POL033800358 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. OKOŃ Piotr Lenc Paweł Lenc . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800358. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00893-6520.10-OR1100330/18/19

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL023301872 Borodo Wiesław 00042-6520.2-OR1600070/18/19

POL023301872 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Borodo Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-4. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

00036-6520.10-OR1100187/16 Głazowski Sylwester POL023000454

POL023000454 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00001-6523.4-SW0600002/16/17 Stowarzyszenie Dolina Karpia

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji w 2016 r – w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji:… Read More »

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00522-6520.10-OR1600135/18

POL011601342 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-5 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00440-6520.10-OR1600017/18 Neumann Henryk POL022400635

POL022400635 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Neumann Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400635. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

POL011601331 Kulas Grzegorz 00657-6520.10-OR1600232/18

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-8 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Czupryna Andrzej 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Czupryna Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb w obiekcie stawowym Wesołówka. Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie… Read More »

POL034402275 Kierszka Robert 00052-6520.2-OR1100129/18

POL034402275 Zmniejszenie wpływu na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Kierszka Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kierszka Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana jest przede wszystkim… Read More »