Tag Archives: arimr toruń

00118-6523.2-SW1110153/17/18 Dębski Łukasz

Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

POL037300835. POL037302122 Blumerski Piotr 00065-6520.10-OR1400023/17

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Blumerski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek FRO-37 i FRO-7.… Read More »

00222-6523.2-SW1610280/18/19 Podolska Magdalena

Adaptacja lokalu przeznaczonego do krótkotrwałego zakwaterowania w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15 oraz zatrudnienie jednej osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja lokalu przeznaczonego na wynajem w Dziwnowie przy ul. Kaprala Koniecznego 7F/15. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania… Read More »

Pędzik Arkadiusz Robert 00001-652

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu akwakultury w systemie zamkniętym w Dzigorzewie – budynek służący do chowu i hodowli ryb. ich rozrodu i magazynowania.. Skrócony opis operacji: Operacja przebiegać będzie w III etapie… Read More »

Kuczera Alojzy Jan 00069-6521.5-OR1200025/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie Wodno-Środowiskowe. Skrócony opis operacji: W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w PO „Rybactwo i Morze” zobowiązuję się… Read More »

Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. 00070-6523.2-SW1110117/17/18

różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.4 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „Rafa” S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Zakręcone słoiki” różnicowanie działaności przetwórczej polegającej na wprowadzaniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach. Skrócony… Read More »

Sowiński Piotr 00224-6523.2-SW1610319/18/19

Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia.4 Sowiński Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sowiński Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno-magazynowo-handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” 00053-6523.3-SW0310087/18/19

Nawiązaniewspółpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocji obszarów zależnych od rybactwa.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej… Read More »

Wosik Krzysztof 00040-6523.2-SW1610013/17/18

Dywersyfikacja źródeł dochodów WEKAA-1 Krzysztof Wosik poprzez rozwój działalności w obszarze usług noclegowych oraz utworzenie 1.5 nowych miejsc pracy4 Wosik Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wosik Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój bazy noclegowej w Dźwirzynie.. Skrócony opis operacji: Remont i modernizacja budynku.. Cel operacji:… Read More »

Gmina Gąsawa 00004-6523.2-SW0210008/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej. w tym budowę pomostu4 Gmina Gąsawa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gąsawa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej. w tym budowa pomostu. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.… Read More »