Tag Archives: arimr toruń

00485-6520.10-OR1600076/18 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00074-6520.6-OR1600072/16 Magda Wojciech POL023402207

POL023402207 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magda Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402207. Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na statku UST-157. Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

00076-6523.2-SW1610144/18 Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich w zarządzaniu… Read More »

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. 00001-6521.1-OR1600002/17/18

105924.524 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

00070-6520.10-OR1600140/16 Banach Mateusz POL011401347

POL011401347 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3… Read More »

Samorząd Województwa Lubelskiego 00036-6526-DPT00031/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Lubelskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubelskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w okresie od stycznia 2016 do czerwca 2018… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 00001-6523.3-SW1000001/19

Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

POL036701151 Banach Mariusz 01116-6520.10-OR1100147/19

POL036701151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa4 Banach Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

00006-6521.5-OR1200102/18 Gabzdyl Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gabzdyl Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodnośrodowiskowych w obiekcie chowu i hodowli ryb. Skrócony… Read More »