Tag Archives: arimr warszawa praca

POL010301660 Bardin Tadeusz 01134-6520.10-OR1600238/19

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bardin Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-17 przez… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

„Gospodarstwo Jeziorowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00035-6520.11-OR1400011/19

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 „Gospodarstwo Jeziorowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Jeziorowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gospodarstwo Jeziorowe – poprawa warunków obrotu i sprzedaży ryb pochodzących… Read More »

00003-6520.2-OR1400015/18 Jakowlew Robert Michał POL037402124

POL037402124 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego PAS-71. Skrócony opis… Read More »

00850-6520.10-OR1100369/18/19 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL036701151 Banach Mariusz Michał 00112-6520.2-OR1100127/18/19

POL036701151 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Banach Mariusz Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mariusz Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701151. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków.. Skrócony opis operacji: Operacja związana… Read More »

00062-6520.9-OR1100122/17/18 Kramek Robert Franciszek

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Robert Franciszek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja na statku rybackim PIA-29 w zakresie… Read More »

075/18/19 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 075/18/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 075/18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do… Read More »

00213-6523.2-SW1610286/18/19 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

Celem operacji jest poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarta Strefa Aktywności. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »

00202-6523.2-SW1610272/18/19 Gmina Świerzno

Utworzenie jednego ogólnodostępnego miejsca integracji dla mieszkańców. obszaru kultywującego tradycje rybackie na obszarach akwakultury. Realizacja celu odbędzie się poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciesław. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Świerzno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu. Skrócony opis operacji:… Read More »