Tag Archives: arimr włoszczowa

00003-6521.3.2-OR0900004/18/19 Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój w akwakulturze..… Read More »

00067-6521.5-OR0100065/18 Tryler Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Radwanice. Skrócony opis… Read More »

00057-6520.11-OR1600084/17/18 Gościniak Andrzej POL036401000

POL036401000 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401000. Nazwa operacji: Zakup środków transportu w celu podniesienia wartości… Read More »

POL023401015 Depta Janusz 01016-6520.10-OR1100528/18/19

POL023401015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Depta Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Depta Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00006-6520.8-OR1400001/17 Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o.

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeznego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stanica wędkarska „Rybakówka Klusy”… Read More »

Pędzik Arkadiusz Robert 00001-652

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu akwakultury w systemie zamkniętym w Dzigorzewie – budynek służący do chowu i hodowli ryb. ich rozrodu i magazynowania.. Skrócony opis operacji: Operacja przebiegać będzie w III etapie… Read More »

00079-6520.2-OR1100144/18/19 Morawski Jan POL036701146

POL036701146 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM-7.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »

POL012002222 Podolski Tomasz 00057-6520.9-OR1600047/17/18

POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa.w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002222. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia na jednostce rybackiej DZI-61. Skrócony opis operacji: -Zestaw nawigacyjny-Radiotelefon morski-Odbiornik GPS FURUNO-Kompas satelitarny. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Paszkowski Paweł 00013-6521.3.1-OR0100021/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Paszkowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszkowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie zaplecza do prowadzenie sprzedaży bezpośredniej.. Skrócony opis operacji: Budowa budynku gospodarczo-magazynowego – punkt sprzedaży bezpośredniej wraz z infrastrukturą zgodnie z kosztorysem inwestorskim Zakup wyposażenia budynku sprzedaży bezpośredniej kosztorys… Read More »