Tag Archives: arimr włoszczowa

00938-6520.10-OR1100356/18/19 Ziarko Tadeusz POL036101004

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010701544 Szczerba Arkadiusz 00828-6520.10-OR1600398/18/19

POL010701544 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00007-6522.1.1-OR1100002/18 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział we wzmocnionych kontrolach w 2018… Read More »

00056-6523.2-SW1110096/17/18 Gmina Władysławowo

poprzez powstanie małej architektury nawiązującej do morskiego i rybackiego charakteru Ostrowa oraz cykliczne wystawy o tematyce morskiej i historycznej powstanie miejsce ogólnodostępne przypominające o tradycjach morskich i rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej… Read More »

Gmina Poddębice 00035-6523.2-SW0510030/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa akwakultury poprzez organizację pikniku wędkarskiego – Byczyna 20184 Gmina Poddębice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Piknik wędkarski – Byczyna 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

POL035600455 Jagła Jan Zenon 00056-6520.9-OR1100088/17/18

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jagła Jan Zenon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. poprawa funkcjonalności w celu poprawy bezpieczeństwa.… Read More »

00003-6521.3.2-OR0900004/18/19 Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój w akwakulturze..… Read More »

00067-6521.5-OR0100065/18 Tryler Tadeusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tryler Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rekompensaty wodnośrodowiskowe do stawów rybnych w gm. Radwanice. Skrócony opis… Read More »

00057-6520.11-OR1600084/17/18 Gościniak Andrzej POL036401000

POL036401000 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401000. Nazwa operacji: Zakup środków transportu w celu podniesienia wartości… Read More »

POL023401015 Depta Janusz 01016-6520.10-OR1100528/18/19

POL023401015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Depta Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Depta Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »