Tag Archives: arimr wniosek o płatność

00001-6520.4.2-OR1100002/19 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA”

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego… Read More »

00051-6523.2-SW1210060/18 Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Czechowic-Dziedzic poprzez wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Paderewskiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach – w budowie. przy ul. Paderewskiego. Skrócony opis operacji:… Read More »

00013-6524.4-OR1100026/17/18 Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fario Ewa Iwanowska-Balcerzyk Ryszard Balcerzyk Sp. J . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb FARIO wraz z zakupem maszyn. urządzeń oraz środków transportu. Skrócony opis operacji: rozbudowa zakładu- część socjalna. zakup… Read More »

Barczyńska Ewelina 00060-6523.2-SW1310052/18/19

Utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz utworzenie jednego miejsca pracy w ramach samozatrudnienia4 Barczyńska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barczyńska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kuchni wraz z salą warsztatową „Pod pietruszką i koperkiem”. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów… Read More »

00009-6522.1.1-OR1100003/18 Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup trzech samochodów terenowych typu Pick Up z napędem na cztery koła dla potrzeb Państwowej Straży… Read More »

POL022900441 Włodyka Arkadiusz 00870-6520.10-OR1600450/18/19

POL022900441 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Włodyka Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00370-6520.10-OR1100046/17 GADUS Sp. z o.o. POL012001561. POL023402028. SWE000006889

POL012001561. POL023402028. SWE000006889 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GADUS Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001561. POL023402028. SWE000006889. Nazwa operacji:… Read More »

POL010600380 Lewandowski Józef 00475-6520.10-OR1600059/18

POL010600380 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Lewandowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600380. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Stypuła Leszek 00015-6521.5-OR1300032/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Stypuła Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stypuła Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym Lasochów.. Skrócony opis operacji:… Read More »

01013-6520.10-OR1600162/19 Kseń Jacek POL011801211

POL011801211 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kseń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801211. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »