Tag Archives: arimr wniosek

Król Sylwia 00022-6521.5-OR1500068/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Król Sylwia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Sylwia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu na obiekcie stawowym Magazyny i Zimochowy Rybne w Rybnie Wielkim. Skrócony opis operacji: Akwakultura… Read More »

POL034801910 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski 00454-6520.10-OR1100259/17

POL034801910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00046-6523.2-SW1210065/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Jasienica z Przewodnikiem” – promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i… Read More »

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów 00021-6523.2-SW1210021/17/18

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów Bielskiej Krainy poprzez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 4 Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa… Read More »

POL023301882 Błażejewicz Robert 00024-6520.8-OR1600036/19

POL023301882 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Błażejewicz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Błażejewicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301882. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej Robert Błażejewicz.. Skrócony opis operacji: Budowa budynku gastronomiczno-usługowego z wyposażeniem.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL010701462. POL010701681 Zdanowicz Tomasz 01096-6520.10-OR1600193/19

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00003-6522.1.1-OR0700003/16/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zainstalowanych w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania… Read More »

POL037002079 Chryściuk Wojciech 00164-6520.10-OR1400020/19

POL037002079 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Chryściuk Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002079. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

01111-6520.10-OR1600208/19 Kozakowski Andrzej POL023600958

POL023600958 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600958. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki… Read More »

Szarek Adam 00028-6523.2-SW1510029/18

Dodatkowe wyposażenie techniczne i technologiczne gospodarstwa rybackiego. wpływające na możliwość zwiększenia przychodów oraz wartości dodanej sprzedawanych ryb. co prowadzic będzie do wzrostu dochodów i możliwości utrzymania miejsca pracy4 Szarek Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szarek Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie poprzez dodatkowe… Read More »