Tag Archives: arimr wniosek

00638-6520.10-OR1600124/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 :Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800362 Muża Herbert 00169-6520.10-OR1100181/16

POL033800362 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Muża Herbert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL037300835. POL037302122 Blumerski Piotr 00065-6520.10-OR1400023/17

POL037300835. POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Blumerski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300835. POL037302122. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek FRO-37 i FRO-7.… Read More »

Bruss Piotr 00007-6521.5-OR1600030/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Bruss Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bruss Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska… Read More »

00006-6520.6-OR1100006/16 Szałowiński Zdzisław POL023401045

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szałowiński Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością… Read More »

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku 00001-6524.3-OR1100002/17/18

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.4 Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów.. Skrócony opis operacji: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jako uznana organizacja producentów.. Cel operacji: Poprawa organizacji… Read More »

00010-6520.2-OR1600055/18/19 działalności i nowe formy dochodów 1.08.2021

1.08.2021 Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: działalności i nowe formy dochodów. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.08.2021. Nazwa operacji: 00004-6520.8-OR1600006/17. Skrócony opis operacji:… Read More »

00038-6521.5-OR0800042/18 Dawidowicz Grzegorz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00092-6523.2-SW1210129/19 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego ryb poprzez organizację Rybackiego Pikniku Rodzinnego w Szczekocinach w ramach którego odbędzie się wystawa właścicieli lokalnych gospodarstw rybackich z terenu RLGD „ Jurajska Ryba” promujących swoje pro 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »