Tag Archives: arimr wnioski

POL033802183 Kozioł Tomasz Jan 00030-6520.2-OR1400005/18/19

POL033802183 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Kozioł Tomasz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Tomasz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802183. Nazwa operacji: Wyposażenie statku rybackiego JAS-91 w sprzęt rybacki o lepszej selektywności. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie… Read More »

Wiktorowicz Tomasz 00061-6521.5-OR1300016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Wiktorowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiktorowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Prowadzenie metodami tradycyjnymi przyjaznymi środowisku chowu i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Działanie wodno środowiskowe. Spełnienie wymogu pakietu 1 oraz wymogu… Read More »

POL034801910 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski 00454-6520.10-OR1100259/17

POL034801910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji 00005-6521.3.1-OR0600002/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 137999.854 ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o… Read More »

01198-6520.10-OR1100199/19 Waleśkiewicz Zbigniew POL012301595

POL012301595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Waleśkiewicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

Zieleziński Sławomir 00020-6523.2-SW0110014/19

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą4 Zieleziński Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem rozwinięcia działalności turystycznej w obszarze… Read More »

Gmina Filipów 00009-6523.2-SW1010030/17/18

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.4 Gmina Filipów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00371-6520.10-OR1600167/17

POL022900421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-5 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00016-6523.2-SW1310019/18 Gmina Słupia

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie placów zabaw wraz z mini siłowniami na terenie Gminy Słupia Konecka 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Słupia . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa placów zabaw oraz mini siłowni na terenie Gminy Słupia Konecka. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój… Read More »

00008-6523.2-SW1510020/17/18 GMINA SKOKI

Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA SKOKI . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej… Read More »