Tag Archives: arimr wnioski

00026-6523.2-SW0410047/17/18 Gmina Stare Kurowo

wzrost aktywności społecznej mieszkańców Gminy Stare Kurowo. wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych na jej terenie poprzez modernizację Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i pomieszczeń 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stare Kurowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym… Read More »

POL035700417 Kulling Grzegorz 00448-6520.10-OR1100240/17

POL035700417 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kulling Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulling Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035700417. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00004-6520.9-OR1100027/17/18 Laskowski Paweł

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Skrócony opis operacji: Zdrowie i… Read More »

Ozdoba Andrzej 00009-6521.3.1-OR0100014/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ozdoba Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa Andrzeja Ozdoby. obejmującego obiekty Spalice. Pomocne. Konradowa. Lipowa. Ujeździec. Unikowice. Skrócony opis operacji: samochód wyspecjalizowany do przewozu ryb o dmc. 3500 kg. mocy 140-160kmbasen do przewozu ryb poj. 800… Read More »

00001-6520.2-OR1400023/18 Tyl Halina POL037300841

POL037300841 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę FRO-19. Skrócony opis operacji:… Read More »

00052-6523.2-SW1110090/17/18 Gmina Miejska Hel

Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Hel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu. Skrócony opis operacji: prace budowlane w zakresie remontu bulwaru nadmorskiego w Helu zakup terminalu… Read More »

POL023401005 Pilarczyk Ryszard 00773-6520.10-OR1100170/18

POL023401005 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pilarczyk Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL033700654 Budzisz Szymon 01178-6520.10-OR1100114/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011402149 Sobstyl Jerzy 00761-6520.10-OR1600276/18/19

POL011402149 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Sobstyl Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobstyl Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402149. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00010-6521.5-OR1500027/18 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi… Read More »