Tag Archives: arimr wnioski

00002-6526-DPT00038/18/19 Ministerstwo Finansów

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Audytowej w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010801539 Kopański Mieczysław 00964-6520.10-OR1600142/19

POL010801539 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kopański Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopański Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801539. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-77 przez… Read More »

00184-6523.2-SW1110327/18 Gmina Tuchomie

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tuchomie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach.. Skrócony… Read More »

00443-6520.10-OR1600020/18 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

POL011101697 Klamborowski Aleksander 00052-6520.8-OR1600012/19

POL011101697 Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy4 Klamborowski Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Zakup łodzi wędkarskich z silnikami spalinowymi i przyczepami podłodziowymi oraz samochodu osobowego do transportu łodzi.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00004-6524.4-OR1200001/18/19

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz… Read More »

POL010802188 Nowotko Zbigniew 00047-6520.10-OR1600014/16

POL010802188 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Nowotko Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowotko Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010802188. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace wol-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00023-6520.8-OR1600023/17 Patryjas Zenon POL011801714

POL011801714 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Patryjas Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801714. Nazwa operacji: Adaptacja istniejącego budynku na cele turystyki wędkarskiej..… Read More »

POL010600459 Sładkiewicz Dariusz 00061-6520.10-OR1600130/16

POL010600459 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sładkiewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600459. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-10 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00014-6523.2-SW0110002/19 Girus Grzegorz

Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego… Read More »