Tag Archives: arimr wolsztyn

POL023302030 Kondras Władysław 00097-6520.2-OR1600091/18/19

POL023302030 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych połowów poprzez zakup selektywnych sieci stawnych.4 Kondras Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kondras Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302030. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-23. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. redukcja niechcianych niechcianych… Read More »

Gmina Czersk 00152-6523.2-SW1110288/18

poprawa bezpieczeństwa z wykorzystaniem OZE poprzez montaż 18 lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk4 Gmina Czersk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych… Read More »

00630-6520.10-OR1600186/18 FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z O.O. POL010301666

POL010301666 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWO-USŁUGOWA „MODEHPOLMO” SPÓŁKA Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301666. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

00003-6520.9-OR1600010/19 Molenda Sławomir POL022500298

POL022500298 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Zakup. montaż i konfiguracja radaru na łodzi… Read More »

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 00087-6520.2-OR1600120/18/19

POL033700637 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-38. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i… Read More »

Borkowski Krzysztof Wawrzyniec 00066-6521.5-OR0700012/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Borkowski Krzysztof Wawrzyniec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borkowski Krzysztof Wawrzyniec. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i… Read More »

POL033800588. POL033800589 Necel Jarosław Jerzy 00616-6520.10-OR1100040/18

POL033800588. POL033800589 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Necel Jarosław Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Necel Jarosław Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800588. POL033800589. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

POL022500252 Jama Mirosław 01033-6520.10-OR1600183/19

POL022500252 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jama Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-3 przez… Read More »

00002-6521.3.1-OR0700010/17/18 Rosołek Janusz

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i… Read More »

00808-6520.10-OR1600395/18/19 Rębarz Adam POL022502160

POL022502160 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rębarz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502160. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »