Tag Archives: arimr wolsztyn

00045-6521.5-OR0400050/18 Rossowski Robert

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach.… Read More »

00012-6521.3.1-OR0900007/19 Sieprawski Kamil

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sieprawski Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony… Read More »

Dominik Paweł 00085-6520.11-OR1100027/19

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dominik Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominik Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »

00054-6520.9-OR1600068/17/18 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-125. Skrócony opis… Read More »

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ 00001-6523.3-SW0710001/18/19

Celem operacji jest rozpropagowanie nieselektywnych technik śródlądowego połowu ryb poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zagraniczną LGR przy współpracy z LGD Mazurskie Morze4 Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński LGDZZ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Fishing Intelligently (Inteligentne Rybactwo). Skrócony opis operacji:… Read More »

Rossowski Robert 00045-6521.5-OR0400050/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Rossowski Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.… Read More »

00062-6523.2-SW1410074/17/18 Gmina Pisz

rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez modernizację systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Piszu i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pisz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: modernizacja systemów uzdatniania wody… Read More »

00015-6523.2-SW0210022/17/ CGFP RYBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: CGFP RYBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

POL033700641 Budzisz Jarosław 00605-6520.10-OR1100059/18

POL033700641 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Budzisz Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700641. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00483-6520.10-OR1100195/17 KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck POL033700631. POL033700659

POL033700631. POL033700659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KUŹ-42 KUŹ-99 S.C. Tomasz Struck Mariusz Struck . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa… Read More »