Tag Archives: arimr wrocław

01131-6520.10-OR1600235/19 Wrzesińska Monika POL022602132

POL022602132 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wrzesińska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602132. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00030-6521.5-OR1500024/18 Kąkolewski Sławomir

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kąkolewski Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

POL011901286. POL011901291 Kamieński Andrzej 00824-6520.10-OR1600376/18/19

POL011901286. POL011901291 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamieński Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. POL011901291. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez MIZ-30. MIZ-31. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Kraśniewski Eugeniusz 00089-6521.5-OR0300034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kraśniewski Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśniewski Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.. Skrócony opis operacji: Pakiet I i II wymóg 2.1 w obiekcie Burzec. Całkowita powierzchnia wynosi 132.14 ha… Read More »

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

01029-6520.10-OR1100517/18/19 Maciejewski Maciej POL034500274

POL034500274 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00065-6520.2-OR1100105/18/19 Czapp Arkadiusz POL034902303

POL034902303 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902303. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi pod względem wielkości lub… Read More »

00139-6521.5-OR030 Bąk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bąk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe obiekt Święcica. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa 00042-6521.5-OR1300011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie dla obiektu Wola Świdzińska. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 w zakresie… Read More »