Tag Archives: arimr wrocław

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »

Rosołek Janusz Witold 00065-6521.5-OR0700019/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rosołek Janusz Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim BROSZKÓW Janusz Rosołek.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie… Read More »

01029-6520.10-OR1100517/18/19 Maciejewski Maciej POL034500274

POL034500274 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00065-6520.2-OR1100105/18/19 Czapp Arkadiusz POL034902303

POL034902303 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapp Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902303. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi pod względem wielkości lub… Read More »

00139-6521.5-OR030 Bąk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bąk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe obiekt Święcica. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa 00042-6521.5-OR1300011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie s.c. Włoszczowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie dla obiektu Wola Świdzińska. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 w zakresie… Read More »

00086-6523.2-SW1410044/18 Stypik Dariusz

Utrzymanie na co najmniej dotychczasowym poziomie ilości poławianych ryb. szczególnie gatunków zagrożonych w wodach jezior wchodzących w skład użytkowanych przez wnioskodawce obwodów rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stypik Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla Gospodarstwa Rybackiego Dariusz Stypik do badania jakości wody.… Read More »

00204-6520.10-OR1600220/16 Iwańczyk Jerzy POL022500303. POL022502053

POL022500303. POL022502053 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500303. POL022502053. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

00637-6520.10-OR1600207/18 Rojek Rafał POL012001560. POL023200674

POL012001560. POL023200674 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rojek Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001560. POL023200674. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

POL035900735 Jędrasik Wanda 00943-6520.10-OR1600046/19

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jędrasik Wanda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-124 przez… Read More »