Tag Archives: arimr zamość

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00002-6522.1.1-OR07

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony… Read More »

Sułecki Zbigniew Jerzy 00026-6521.5-OR0700047/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Sułecki Zbigniew Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sułecki Zbigniew Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Gulinie. gmina Zakrzew.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

00049-6523.2-SW1110122/17/18 „Koga-Maris” Sp. z o. o.

Poprawa organizacji oraz wzrost wydajności produkcyjnej działu obróbki wstępnej szprota bałtyckiego. utworzenie łańcucha dostaw produktów rybnych. utrzymanie miejsc pracy w branży rybnej. wzrost dochodów z przetwórstwa ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Koga-Maris” Sp. z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup linii do… Read More »

POL011901249 Potapski Jerzy 00038-6520.10-OR1600051/16

POL011901249 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Potapski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-4 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL035000715 Tessmer Jarosław 01212-6520.10-OR1100216/19

POL035000715 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tessmer Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000715. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01279-6520.10-OR1100261/19 Janiszewski Tomasz POL035400741

POL035400741 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400741. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. 00017-6521.3.1-OR1600004/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost wartości dodanej produktów rybackich i dywersyfikacja dochodów poprzez modernizację ośrodka. zakup sprzętu i specjalistycznego transportu ryb w Gospodarstwie Rybackim Żytelkowo spółka… Read More »

POL023301882 Błażejewicz Robert 00081-6520.2-OR1600062/18/19

POL023301882 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Błażejewicz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Błażejewicz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301882. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych łodzi rybackiej JAR-5. Skrócony opis operacji: Zakup sieci do połowu turbotów prześwit 220 mm. do połowu storni prześwit… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie 00014-6523.2-SW0910010/17/18

Ochrona bioróżnorodności obszaru LGR Gminy Kolbuszowa i Dzikowiec poprzez zakup zestawu do monitoringu środowiskowego wraz ze środkiem transportu4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej funkcjonującej w ramach PZW Okręgu w Rzeszowie w… Read More »

00548-6520.10-OR1100102/18 Konkel Stanisław Jan POL033700653

POL033700653 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stanisław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700653. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »