Tag Archives: arimr zawiercie

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

00657-6520.10-OR1100167/18 Kraśnik Mirosław POL023500842

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Waldemar 00007-6520.9-OR1100033/17/18

POL033900344. POL033900555 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Indyk Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich HEL-10 I HEL-23. Skrócony opis operacji:… Read More »

Sowiński Piotr 00224-6523.2-SW1610319/18/19

Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia.4 Sowiński Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sowiński Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno-magazynowo-handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa… Read More »

01017-6520.10-OR1600166/19 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

Fiedziuk Ireneusz 00030-6521.5-OR1300059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa bublicznego.4 Fiedziuk Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fiedziuk Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej. Skrócony opis operacji: Spełnienie wymogów pakietu 1 oraz wymogu 2.1 z pakietu 2. Cel operacji: Promowanie akwakultury o… Read More »

POL012101591 Sikora Zbigniew 00972-6520.10-OR1600151/19

POL012101591 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101591. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace RWL-6 przez… Read More »

POL023401911 Kulikowski Grzegorz 01031-6520.10-OR1100485/18/19

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kulikowski Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Statek rybacki o oznace UST-104. zaprzestanie działalności połowowej – liczba dni 30. rok 2018.. Cel operacji:… Read More »

POL035800768 Medwiediuk Mikołaj 00424-6520.10-OR1100034/17

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Medwiediuk Mikołaj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »