Tag Archives: arimr zawiercie

00296-6520.10-OR1100019/17 Gotkowski Krzysztof POL036802073

POL036802073 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802073. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

Pustówka Arkadiusz 00093-6521.5-OR1200069/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pustówka Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pustówka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel operacji:… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 00030-6523.2-SW0810031/18/19

Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski4 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę. Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

POL036601998 Konikowski Jarosław 01205-6520.10-OR1100146/19

POL036601998 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa4 Konikowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konikowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036601998. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

00064-6521.5-OR1500056/18 Grześkowiak Miłosz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grześkowiak Miłosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

01019-6520.10-OR1600169/19 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

00027-6523.4-SW1110025/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

POL023401056 S.C. Łódź rybacka UST-65 00328-6520.10-OR1100070/17

POL023401056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 S.C. Łódź rybacka UST-65 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Łódź rybacka UST-65 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401056. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji

00657-6520.10-OR1100167/18 Kraśnik Mirosław POL023500842

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki jednodniowe do szwecji