Tag Archives: arimr

00143-6520.2-OR1100100/18/19 Muża Herbert Juliusz POL033800362

POL033800362 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert Juliusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywności narzędzi połowowych pod względem… Read More »

skandynawia prom

00002-6522.1.1-OR07 00002/16

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002/16. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony opis operacji: Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego… Read More »

skandynawia prom

00842-6520.10-OR1600374/18/19 Kseń Jacek POL011801211

POL011801211 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kseń Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801211. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

skandynawia prom

00158-6520.2-OR1100154/18/19 Smołuch Robert POL023400209

POL023400209 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Smołuch Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400209. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego UST-116. Skrócony opis operacji:… Read More »

skandynawia prom

00021-6521.5-OR0800007/18 HOFFMANN JOACHIM

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: HOFFMANN JOACHIM. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie na operację w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

skandynawia prom

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 40.16 ha. Operacje spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji w zakresie działania 2.5 00036-6521.5-OR0500010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 154943.14 40.16 ha. Operacje spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji w zakresie działania 2.5 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 40.16 ha. Operacje spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie… Read More »

skandynawia prom

00184-6520.10-OR1400031/19 Szewczyk Michał POL037200957. POL037202139

POL037200957. POL037202139 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w zakresie rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szewczyk Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200957. POL037202139. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

skandynawia prom

POL022500386 Lesiński Mariusz 00054-6520.6-OR1600044/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Lesiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lesiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy w wyniku zezłomowania statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową… Read More »

skandynawia prom

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Inwałd” w Inwałdzie 00036-6521.5-OR0500010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Inwałd” w Inwałdzie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Inwałd” w Inwałdzie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania środowiskowe na obiekcie rybackim Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej „Inwałd” położonym w miejscowości… Read More »

skandynawia prom

01120-6520.10-OR1100151/19 Kot Zbigniew POL036101013

POL036101013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kot Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze… Read More »

skandynawia prom