Tag Archives: arimr

00118-6521.5-OR1200119/18 Szlósarczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szlósarczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

skandynawia prom

POL023401045 Bajko Marcin 00049-6520.6-OR1600080/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bajko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bajko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

skandynawia prom

POL010601474 Boruciński Jerzy 00420-6520.10-OR1600120/17

POL010601474 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Boruciński Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-20 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

skandynawia prom

00011-6524.4-OR1100018/17/18 ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ALMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń linii technologicznej do produkcji filetów ze świeżego łososia. Skrócony opis operacji: linia rozbiorowa łososia. odskórzarka.… Read More »

skandynawia prom

00021-6520.10-OR1400013/16 Szulc Jarosław POL037200956

POL037200956 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200956. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej w 2016r.. Skrócony opis operacji: TOL-112 30 dni zaprzestania.… Read More »

skandynawia prom

POL011702162 Czapski Andrzej 00088-6520.10-OR1600074/16

POL011702162 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Czapski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KRS-2 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

skandynawia prom

2016-01-01 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 00029-6526-DPT00015/19

2016-01-01 155034.754 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2019-06-01. Skrócony opis operacji: 206713. Cel operacji: 155034.75. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 31-156. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu… Read More »

skandynawia prom

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00047-6521.5-OR1200002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte o Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej… Read More »

skandynawia prom

POL037400905 Bogusz Jerzy 00118-6520.10-OR1400076/18/19

POL037400905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Bogusz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

skandynawia prom

POL023401036 ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec 00239-6520.10-OR1100276/16

POL023401036 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARKA S.C. Eugeniusz i Paweł Strzelec . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401036. Nazwa operacji: Zakup urządzeń zwiększajacych bezpieczeństwo. Skrócony opis operacji: Zakup radaru… Read More »

skandynawia prom