Tag Archives: arimr

Nadnotecka Grupa Rybacka 00007-6523.4-SW1510008/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Nadnotecka Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nadnotecka Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących… Read More »

skandynawia prom

POL023301872 Borodo Wiesław 00042-6520.2-OR1600070/18/19

POL023301872 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Borodo Wiesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego JAR-4. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w… Read More »

skandynawia prom

00453-6520.10-OR1600041/18 Manuszewska Agnieszka POL033700637

POL033700637 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

skandynawia prom

POL022900421 Krakowiak Jan 00120-6520.10-OR1600084/16

POL022900421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-5 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

skandynawia prom

00006-6520.2-OR1600051/18/19 Lewandowski Andrzej POL035300722

POL035300722 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300722. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko… Read More »

skandynawia prom

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00008-6520.11-OR1600062/17/18

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Zakup samochodu chłodni Mrecedes-Benz Vito. komory chłodniczej. urządzenia myjącego oraz wykonanie instalacji chłodzącej na łodzi rybackiej KOŁ-91. Skrócony… Read More »

skandynawia prom

00387-6520.10-OR1100206/17 Tilsa Witold Marian POL035400749

POL035400749 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tilsa Witold Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400749. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

skandynawia prom

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 00021-6521.3.1-OR1600031/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez zwiększenie funkcjonalności stawów OHZ Goleniów prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zwiększenie funkcjonalności stawów OHZ Goleniów prowadzących do wzrostu produkcji w… Read More »

skandynawia prom

00011-6523.2-SW0110007/19 Pasieczny Jan

Zwiększenie sprzedaży gospodarstwa rybackiego Stawczyk poprzez ułatwienie dostępu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowanie gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego w Stawczyku. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie… Read More »

skandynawia prom

00265-6520.10-OR1100057/17 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ… Read More »

skandynawia prom