Tag Archives: arimr

00154-6523.2-SW1610258/18 Matyjasik Jacek

Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGOWEJ W… Read More »

skandynawia prom

POL023000482 Kruk Zbigniew 00031-6520.9-OR1600009/17/18

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kruk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Zakup nowego wyposażenia jednostki rybackiej UNI-29 dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Skrócony opis operacji: -Zakup transportera do… Read More »

skandynawia prom

ARiMR 00003-6526-MGMiŻŚ00002/18

Efektywne zarządzanie programem operacyjnym wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 ARiMR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ARiMR . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Najem. zakup energii i utrzymanie pomieszczeń dla pracowników Centrali ARiMR realizujących zadania związane z obsługa PO Rybactwo i Morze w latach 2016-2018. Skrócony opis operacji: Sfinansowanie… Read More »

skandynawia prom

POL033700634 Dettlaff Mariusz 00149-6520.10-OR1100195/16

POL033700634 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

skandynawia prom

01266-6520.10-OR1100235/19 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 2017-12-01

2017-12-01 41994 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-12-01. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 69990. Cel operacji: 41994. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 81-198. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki… Read More »

skandynawia prom

00055-6520.11-OR1100061/17/18 Wańtuchowicz Marcin POL023300515

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną… Read More »

skandynawia prom

00013-6521.5-OR0200006/18 Mętlewicz Dariusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

skandynawia prom

Koniński Robert Włodzimierz 00049-6521.5-OR0700060/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Koniński Robert Włodzimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Robert Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stawy Czołomyje. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – stawy Czołomyje. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie… Read More »

skandynawia prom

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00056-6520.10-OR1400003/17

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę pływającą PAS-48 przez 30 dni w 2017 roku. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

skandynawia prom

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. 00002-6520.5-OR1600001/17

Zmniejszenie wpływu rybołowstwa na śrdowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jaj największym stopniu. niechcianych połowów4 Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego… Read More »

skandynawia prom