Tag Archives: armir

00525-6520.10-OR1600143/18 Marzec Lech POL010701739

POL010701739 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marzec Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701739. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL033800567 Łukasiewicz Grzegorz 00001-6520.2-OR1100143/18

POL033800567 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów.4 Łukasiewicz Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasiewicz Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800567. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim JAS-23. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostaną zakupione kompletne stawne narzędzia połowowe: zakup… Read More »

00002-6520.5-OR1100001/17/18 Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku… Read More »

Cebeterewicz Mariusz 00001-6521.5-OR1400016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu ryb zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Bitkowo w ramach pakietu 1 i 2 z zakresie 2.1.… Read More »

00144-6523.2-SW1610207/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze DLGR – Święto Ryby Dąbki.. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie… Read More »

POL011402149 Sobstyl Jerzy 00761-6520.10-OR1600276/18/19

POL011402149 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Sobstyl Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobstyl Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402149. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Staniszewski Lech 00014-6521.5-OR0700018/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Staniszewski Lech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staniszewski Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Gostomii. gmina Nowe Miasto n/Pilicą.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

01016-6520.10-OR1600165/19 Jankowski Piotr POL012000677

POL012000677 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jankowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012000677. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

POL023600854 Wawrzyniak Jacek 00461-6520.10-OR1100192/17

POL023600854 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wawrzyniak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600854. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Sępólno Krajeńskie 00002-6523.2-SW0210004/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu oraz zakup łodzi żaglowych i wędkarskich4 Gmina Sępólno Krajeńskie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sępólno Krajeńskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu nad Jeziorem Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz… Read More »