Tag Archives: armir

00485-6520.10-OR1600076/18 Wiśniewski Mariusz POL010601480

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Wiktorowicz Tomasz 00061-6521.5-OR1300016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Wiktorowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiktorowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Prowadzenie metodami tradycyjnymi przyjaznymi środowisku chowu i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Działanie wodno środowiskowe. Spełnienie wymogu pakietu 1 oraz wymogu… Read More »

00120-6520.10-OR1400068/18/19 Kasza Jerzy POL036801907

POL036801907 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasza Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801907. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL033700618 Rotta Bogusław 01296-6520.10-OR1100244/19

POL033700618 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Rotta Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700618. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL034801910 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski 00454-6520.10-OR1100259/17

POL034801910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybołówstwo Łodziowe REW-42 A.Kuchnowski. A.Olszewski . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034801910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00497-6520.10-OR1600095/18 Hamala Tomasz POL011801215

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00074-6520.6-OR1600072/16 Magda Wojciech POL023402207

POL023402207 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magda Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402207. Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na statku UST-157. Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

Auto – Części Sosulski Spółka Jawna 00061-6523.2-SW1210075/18

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez modernizację przedsiębiorstwa działającego na obszarach rybackich i utworzenie 2 miejsc pracy4 Auto – Części Sosulski Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Auto – Części Sosulski Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Profesjonalizacja procesów sprzedaży w firmie „Auto-Części Sosulski” spółka jawna. Skrócony opis… Read More »

POL033700624 Budzisz Zdzisław 00305-6520.10-OR1100105/17

POL033700624 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Budzisz Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700624. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU. Cel… Read More »

POL037402150. POL037402151 Wojciechowicz Adam 00045-6520.10-OR1400024/17

POL037402150. POL037402151 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wojciechowicz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojciechowicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402150. POL037402151. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez okres 30 dni w 2017 roku przez jednostki PAS-68… Read More »