Tag Archives: armir

POL034502026 Wittbrodt Tomasz 00963-6520.10-OR1100392/18/19

POL034502026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wittbrodt Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wittbrodt Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00162-6523.2-SW1610228/18 Gmina Białogard

Budowa Strefy Rekreacji w Białogórzynie. wielopokoleniowego miejsca służącego do rekreacji dla mieszkańców i poprawiającego infrastrukturę turystyczną miejscowości 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Strefy Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

00780-6520.10-OR1100256/18 Wawrzyniak Jacek POL023400971. POL023600854

POL023400971. POL023600854 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400971. POL023600854. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie 00173-6523.2-SW1610229/18/19

Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez zakup profesjonalnego wyposażenia – nagłośnienia i oświetlenia do sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie w 2019 r.4 Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia –… Read More »

POL033800610 Bucior Dariusz 00721-6520.10-OR1100188/18

POL033800610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Bucior Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bucior Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności z sektora… Read More »

00056-6523.2-SW0310092/19 RUSTER Jarosław Adamczyk Jarosław

Celem operacji jest róznicowanie działalności gospodarczej na terenie rybackim poprzez utworzenie miejsca pracy. zakup sprzętu budowlanego wraz z remontem i wyposażenie budynku usługowo – handlowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RUSTER Jarosław Adamczyk Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie lokalu usługowo… Read More »

GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia… Read More »

POL033800590 Dettlaff Piotr 00584-6520.10-OR1100017/18

POL033800590 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dettlaff Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800590. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00056-6523.2-SW1510055/18/19 Sztochel Magda

Zakup samoobsługowej mobilnej maszyny piorącej i zatrudnienie 3 osób w roku 2019 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sztochel Magda. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój firmy poprzez zakup mobilnej maszyny piorącej. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »

00044-6521.5-OR1400061/18 Sakowicz Jadwiga

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sakowicz Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »