Tag Archives: armir

Sładkiewicz Radosław 00024-6520.11-OR1400027/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie… Read More »

00007-6521.3.1-OR0500018/17/19 „DUET” Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „DUET” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja służąca wzrostowi produkcji w gospodarstwie rybackim Duet Sp z o.o. w miejscowości Ujazd. Skrócony opis operacji:… Read More »

00163-6520.10-OR1600172/16 Drewienkowski Andrzej POL023100498

POL023100498 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drewienkowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100498. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceDBK-16 przez… Read More »

POL012001411 .11-OR1600012/17/18 00043-6520

POL012001411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 .11-OR1600012/17/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: .11-OR1600012/17/18. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Poprawa jakości i wartości produktów rybołówstwa jednostki rybackiej DZI-1. Skrócony opis operacji: -Myjka ciśnieniowa-Mobilna komora chłodnicza z agregatem do temp.… Read More »

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku 00001-6522.1.2-OR1100001/17/18

Wyposażenie administracji rybołówstwa morskiego w dwa statki patrolowe przeznaczone do kontroli rybołówstwa morskiego na akwenie Morza Bałtyckiego………..4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego.. Skrócony opis operacji: Zaprojektowanie.… Read More »

Gmina Poddębice 00035-6523.2-SW0510030/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa akwakultury poprzez organizację pikniku wędkarskiego – Byczyna 20184 Gmina Poddębice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Poddębice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Piknik wędkarski – Byczyna 2018. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Banach Bogumił Józef 00257-6520.10-OR1100003/17

POL036801112. POL036801114. POL036801117 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Bogumił Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Bogumił Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801112. POL036801114. POL036801117. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU..… Read More »

Pierzgalski Tadeusz 00006-6521.3.3-OR1100003/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pierzgalski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pierzgalski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne.. Skrócony opis operacji: Aparat do inkubacji. blok przewietrzania wody. blok natleniania wody.… Read More »

00061-6523.2-SW0910067/19 Krasnobrodzki Dom Kultury

Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnobrodzki Dom Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Krasnobrodzki piknik rybacki.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

01005-6520.10-OR1600143/19 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »