Tag Archives: armr

Młyńczyk Damian Jerzy 00021-6521.5-OR0500037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Młyńczyk Damian Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyńczyk Damian Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 00084-6523.2-SW1410034/18

Wybudowanie sceny letniej w miejscowości Kruklanki oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jeziorowskie i Jasieniec w celu umożliwienia organizacji plenerowych imprez kulturalnych związanych z działalnościa rybacka skierowanych do mieszkańców i turyst4 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

POL022502025 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska 00078-6520.2-OR1600008/18/19

POL022502025 „Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów”4 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na KOŁ-73.. Skrócony opis operacji: Refundacja włoków… Read More »

00017-6523.2-SW0910024/17/18 Gmina Nowa Dęba

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Dęba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu… Read More »

00039-6520.10-OR1400012/17 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez okres… Read More »

00002-6523.4-SW1110009/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2016 r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR.… Read More »

00174-6523.2-SW1110303/18 Piastowska Ewa

Dywersyfikacja i różnicowanie prowadzonej działaności. poprzez rozbudowę oraz wyposażenie ośrodka jeździeckiego oraz utrzymanie i utworzenie nowego stanowiska pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piastowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa standardu Ośrodka Jeździeckiego ZAGRODA KONiWODA w Bąkowie gm. Trzebielinko w celu dostosowania do profilu rekreacyjno-sportow-terapeutycznego.… Read More »

POL023602090 Piszko Grzegorz Jerzy 00091-6520.10-OR1100019/16

POL023602090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Piszko Grzegorz Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ŁEB-48 przez 30 dni w… Read More »

00029-6526-DPT00015/19 zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 2016-01-01

2016-01-01 155034.75 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2019-06-01. Skrócony opis operacji: 206713. Cel operacji: 155034.75. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 31-156. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc… Read More »

00987-6520.10-OR1100461/18/19 Kohnke Paweł POL033800361

POL033800361 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800361. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »