Tag Archives: arrimr

POL036401000 Gościniak Tomasz 00106-6520.2-OR1600083/18/19

POL036401000 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Gościniak Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401000. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na jednostce KOŁ-141. Skrócony opis operacji: Zakup sieci. Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym… Read More »

wycieczki promowe

00014-6521.5-OR1600002/18 F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony… Read More »

wycieczki promowe

Gmina Konarzyny 00145-6523.2-SW1110282/18

Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie.4 Gmina Konarzyny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla… Read More »

wycieczki promowe

POL012001574. POL022500262 Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski 00893-6520.10-OR1600467/18/19

POL012001574. POL022500262 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski . Numer Identyfikacyjny… Read More »

wycieczki promowe

00998-6520.10-OR1100527/18/19 Struck Radosław POL033702084

POL033702084 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702084. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki promowe

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00007-6520.9-OR1400016/17/18

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej. Skrócony opis operacji: zakup odzieży ochronnej. środków ratunkowych przebudowa sterówki… Read More »

wycieczki promowe

Jurkiewicz Wiesław Marian 00108-6521.5-OR0300103/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Jurkiewicz Wiesław Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurkiewicz Wiesław Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakiet 1 łącznie wszystkich wymogów oraz Pakiet 2 wymóg 2.1 w… Read More »

wycieczki promowe

POL023401051 Wysoczański Piotr 01219-6520.10-OR1100230/19

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wysoczański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wycieczki promowe

00029-6520.8-OR1600039/17 Żuchowski Piotr

podnoszenie konkurencyjnosci i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżmnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Różnicowanie działaności gospodarczej w zakresie obsługi przystani morskiej… Read More »

wycieczki promowe

00014-6523.2-SW1110054/17 Gmina Sztutowo

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. Skrócony opis operacji: Remont zejść… Read More »

wycieczki promowe