Tag Archives: beneficjenci arimr

Kruse Tomasz 00027-6521.3.1-OR1100054/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kruse Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruse Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wzrost produkcji ryb w Ośrodku hodowli w Gatce poprzez przebudowę zbiorników biofiltra na reaktory biologiczne. zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego i wykonanie podestów. Skrócony opis operacji: dotyczy działań… Read More »

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00025-6520.11-OR1100024/17/18

POL023500842 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu ciężarowego d.m.c. 2.8 t. moc 100-120 kW. doizolowany… Read More »

POL033701917 Szczygielski Augustyn 00922-6520.10-OR1100416/18/19

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szczygielski Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023600888 Grzędzicka Irena 00200-6520.10-OR1100102/16

POL023600888 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

01080-6520.10-OR1100043/19 Chlebowski Janusz POL036501141

POL036501141 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501141. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00532-6520.10-OR1100115/18 Janiszewski Tomasz POL035400741

POL035400741 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400741. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

Stanpol Sp. z o.o 00014-6524.4-OR1600002/18/19

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Stanpol Sp. z o.o Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanpol Sp. z o.o . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności oraz jakości i bezpieczeństwa. higieny i warunków pracy oraz produkcji zakładów przetwórstwa rybnego Stanpol Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych i wydajnych maszyn. urządzeń… Read More »

00027-6521.5-OR0500061/18 Dominiak Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominiak Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

POL037402120. POL037402121 Sawicki Marcin 00083-6520.10-OR1400014/18

POL037402120. POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sawicki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402120. POL037402121. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-77 PAS-78. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00347-6520.10-OR1100117/17 B.Kohnke. E.Kohnke. P/Kohnke S.C. Kuter JAS-74 POL033800361

POL033800361 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: B.Kohnke. E.Kohnke. P/Kohnke S.C. Kuter JAS-74 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800361. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »