Tag Archives: beneficjenci arimr

Kolasa Paweł 00048-6521.3.1-OR1300011/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kolasa Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolasa Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie chowu i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje swoim zakresem zakup środka transportu (samochód z przyczepą) z basenami. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności… Read More »

01234-6520.10-OR1100066/19 Grodzki Piotr POL034400794

POL034400794 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grodzki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400794. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00078-6520.6-OR1600013/17 Kamiński Rafał POL023401041

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00123-6521.5-OR1200026/18 ówII.Legiertów III.Łączna pow. obiektu wynosi 459.34 ha Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 1784377.4 00027-6521.5-OR0900002/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ówII.Legiertów III.Łączna pow. obiektu wynosi 459.34 ha. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00371-6520.10-OR1600167/17

POL022900421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-5 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Bałata Tadeusz 00026-6523.2-SW0910014/17/18

Różnicowanie działalności gospodarczej zwiększającej całoroczna sprzedaż ryb i ich konsumpcję poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego w Gospodarstwie Rybackim w Grębowie4 Bałata Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bałata Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie obiektu gastronomicznego – Restauracja Rybka. specjalizującego się w sprzedaży potraw z ryb pochodzących z Gospodarstwa Rybackiego w… Read More »

Kruse Tomasz 00027-6521.3.1-OR1100054/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kruse Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruse Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wzrost produkcji ryb w Ośrodku hodowli w Gatce poprzez przebudowę zbiorników biofiltra na reaktory biologiczne. zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego i wykonanie podestów. Skrócony opis operacji: dotyczy działań… Read More »

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00025-6520.11-OR1100024/17/18

POL023500842 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu ciężarowego d.m.c. 2.8 t. moc 100-120 kW. doizolowany… Read More »

POL033701917 Szczygielski Augustyn 00922-6520.10-OR1100416/18/19

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szczygielski Augustyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023600888 Grzędzicka Irena 00200-6520.10-OR1100102/16

POL023600888 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Grzędzicka Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzędzicka Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600888. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »