Tag Archives: cena ziemi rolnej

00002-6521.5-OR1100003/18 Sacharuk Antoni

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sacharuk Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim w miejscowości Mokrany… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL010600510 Kuncewicz Maciej 00996-6520.10-OR1600113/19

POL010600510 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kuncewicz Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuncewicz Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600510. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-16 przez… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00052-6523.2-SW1110090/17/18 Gmina Miejska Hel

Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. Jeden nowopowstały zodernizowany obiekt 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Hel . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu. Skrócony opis operacji: prace budowlane w zakresie remontu bulwaru nadmorskiego w Helu zakup terminalu… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL011801709 Kruła Dariusz 00685-6520.10-OR1600343/18/19

POL011801709 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kruła Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruła Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801709. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-13 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00631-6520.10-OR1600201/18 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00406-6520.10-OR1100187/17 Kaliszuk Paweł POL036602044

POL036602044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaliszuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00152-6521.5-OR0300049/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie akwakultury w… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL033700631. POL033700659 Struck Tomasz 01018-6520.10-OR1100484/18/19

POL033700631. POL033700659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700631. POL033700659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

Gmina Aleksandrów Łódzki 00012-6523.2-SW0500012/17/18

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez dostawę. montaż domku drewnianego. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.4 Gmina Aleksandrów Łódzki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL010600380 Lewandowski Józef 00768-6520.10-OR1600283/18/19

POL010600380 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Lewandowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600380. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia