Tag Archives: cena ziemi rolnej

Muża Tadeusz 00055-6520.6-OR1100039/17

Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Muża Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01. Data… Read More »

POL012202199 Polakiewicz Bogdan 00014-6520.9-OR1600038/17/18

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ry6bołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Polakiewicz Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polakiewicz Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-14. Skrócony opis operacji: -A2004 Autopilot-HS60 – GPS KOMPAS-S35… Read More »

POL033700632 Selin Andrzej 00151-6520.10-OR1100123/16

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Selin Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00118-6523.2-SW1110153/17/18 Dębski Łukasz

Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna 00007-6523.2-SW1010005/17/18

Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego.4 Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie… Read More »

00050-6523.2-SW1410077/17/18 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działalnością rybacką. poprzez modernizację infrastruktury sceny plenerowej i widowni przy muzeum w Praniu oraz utrzymanie jej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 00029-6521.5-OR1600014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1. 2.1.… Read More »

00010-6521.3.1-OR0100024/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w zwiększenie produkcji akwakultury w gospodarstwie rybackim Spółki Rybackiej „Niedźwiedzice” Sp z o.o.… Read More »

00079-6521.5-OR0300027/18 Brzeziński Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00006-6523.2-SW1610012/17 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych poprzez budowę zewnętrznych urządzeń treningowo-rekreacyjnych w Stepnicy. Operacja wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa dwóch zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych w Stepnicy. Skrócony opis operacji: Tworzenie.… Read More »