Tag Archives: cena ziemi rolnej

POL037100914 Żydziak Piotr 00012-6520.2-OR1400030/18/19

POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00068-6520.10-OR1400011/17 GPR sp. z o.o. POL037100913. POL037102110. POL037102111

POL037100913. POL037102110. POL037102111 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00077-6521.5-OR1500040/18 Staszczak Małgorzata

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00126-6523.2-SW1410025/19

Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia4 A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa A&L Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i innowacyjnych usług turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Orzysza. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00067-6523.2-SW1610083/17/18 4.02.2021 00097-6523.2-SW1110224/18

00067-6523.2-SW1610083/17/18 Celem operacji jest promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR. poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r4 4.02.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 4.02.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00067-6523.2-SW1610083/17/18. Nazwa operacji: Promowanie. zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00114-6520.2-OR1100123/18/19 Kuhr Stanisław POL034000053

POL034000053 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000053. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DĘB-5. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00073-6523.2-SW1410088/17/18 SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o.

Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację budynku Restauracji „Góra Wiatrów” w Trygorcie. zakup wyposażenia kuchennego oraz zakup lamp solarnych. co pozwoli na utworzenie Zintegrowanego pakietu turystycznego „Aktywne Mazury”. a także utworzeni 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SeaLand Travel and Locations Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 00030-6523.2-SW0810031/18/19

Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski4 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę. Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00091-6520.2-OR1600061/18/19 Podolska Magdalena POL012001884

POL012001884 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce DZI-71. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

01297-6520.10-OR1100241/19 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia