Tag Archives: cena ziemi rolnej

00014-6523.2-SW0110021/17/18 Gmina Żmigród

Udostępnienie oferty turystycznej obszaru. dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez stworzenie miejsca przystankowego dla turystów oraz budynku promującego obszar Doliny Baryczy wśród mieszkańców Sołec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żmigród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stacja Osiek- budowa budynku… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak 00009-6523.2-SW0110004/18/19

Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej obszaru. rozwój infrastruktury i uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności firmy PHU ART.-ZBYT jako marki przykazanie turystyce w Dolinie Baryczy.4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-ZBYT” Sp. j. Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL036701146 Morawski Jan 00750-6520.10-OR1100238/18

POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

2016-01-01 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 00018-6526-DPT00005/19

2016-01-01 65977.24 ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-06-01. Skrócony opis operacji: 87969.6. Cel operacji: 65977.2. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 –… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL035302054 Cebula Andrzej 00187-6520.10-OR1100240/16

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cebula Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00004-6521.5-OR0200014/18 eczeństwa publicznego. 2018-01-01

2018-01-01 37245.93 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: eczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 49661.25. Cel operacji: 37245.93. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 22-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

Słowińska Grupa Rybacka 00010-6523.4-SW1120004/16

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji4 Słowińska Grupa Rybacka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowińska Grupa Rybacka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2017. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01. Data… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL010701544 Szczerba Arkadiusz 00607-6520.10-OR1600199/18

POL010701544 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

POL023100486 Postój Stanisław 00904-6520.10-OR1600006/19

POL023100486 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Postój Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Postój Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100486. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-10 przez… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia

00008-6521.5-OR0200022/18 Żekiecki Zdzisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żekiecki Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przyjazna środowisku hodowla ryb na stawach w Piasecznie gmina Sępólno… Read More »

wycieczki promem do szwecji ze świnoujścia