Tag Archives: cena ziemi

00380-6520.10-OR1100148/17 Rotta Bogusław POL033700618

POL033700618 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700618. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Pakuła Jacek 00051-6521.5-OR1300044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pakuła Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pakuła Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu1 oraz pakietu 2… Read More »

00025-6520.10-OR1100025/16 Herzog Jan POL035900237

POL035900237 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Herzog Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900237. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stawy Milickie Spółka Akcyjna 00012-6523.2-SW0110005/19

Utworzenie miejsc pracy poprzez modernizację obiektu gastronomicznego „Gospoda 8 Ryb” w Rudzie Sułowskiej4 Stawy Milickie Spółka Akcyjna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na… Read More »

POL011402149 Sobstyl Jerzy 00488-6520.10-OR1600082/18

POL011402149 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sobstyl Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobstyl Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402149. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-2 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00012-6520.9-OR1600031/17/18 1.09.2021 00093-6520.2-OR1600134/18/19

00012-6520.9-OR1600031/17/18 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 1.09.2021 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 1.09.2021. Numer Identyfikacyjny Statku: 00012-6520.9-OR1600031/17/18. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-8. Skrócony opis operacji: -Simrad NSS12 Evo2-Zestaw okablowania NMEA2000-Simrad NAIS-500Antena VHF-Zestaw… Read More »

00060-6523.2-SW1610093/17/18 Warcholak „KAJA” Bogusław

Celem operacji jest różnicowanie działalności poprzez budowę pensjonatu. w wyniku którego utworzone zostaną 2 miejsca pracy (1.58 średniorocznego etatu) nie związane z działalnością rybacką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warcholak „KAJA” Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa 10 budynków w zabudowie pensjonatowej w miejscowości Mrzeżyno.… Read More »

POL033700632 Selin Andrzej 00151-6520.10-OR1100123/16

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Selin Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00888-6520.10-OR1100386/18/19 Chlebowski Janusz POL036501141

POL036501141 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501141. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna 00495-6520.10-OR1100256/17

POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »