Tag Archives: ceny gruntów rolnych

Kuziora Adam 00039-6523.2-SW0910046/18

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa rybackiego poprzez wprowadzenie nowych usług nie związanych z produkcją rybacką4 Kuziora Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuziora Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. kosiarki bijakowej oraz samochodu z basenem. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe… Read More »

00011-6520.8-OR1100047/17 Magulski Sławomir Krzysztof POL012001583

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magulski Sławomir Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej w zakresie własnej… Read More »

POL012001421 Podolski Waldemar 00029-6520.10-OR1600039/16

POL012001421 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Podolski Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZ-6 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00034-6521.3.1-OR1100002/17/18 Okruciński Jakub

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okruciński Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja podchowalni ryb. Skrócony opis operacji: Modernizacja podchowalni ryb. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data… Read More »

POL010702138 Gancarczyk Dorota 00019-6520.8-OR1600010/19

POL010702138 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gancarczyk Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702138. Nazwa operacji: Uruchomienie bazy noclegowej i zaplecza technicznego dla turystyki wędkarskiej. Skrócony opis operacji: uruchomienie turystyki wędkarskiej – wykonanie prac budowlanych i wykończenie budynku jako… Read More »

00079-6520.2-OR1100144/18/19 Morawski Jan POL036701146

POL036701146 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim KRM-7.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022500385 Kruk Paweł 01053-6520.10-OR1600258/19

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kruk Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-33 przez… Read More »

00009-6523.2-SW1010030/17/18 Gmina Filipów

Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023100499 Czajka Krzysztof 00906-6520.10-OR1600011/19

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Czajka Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DBK-17 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00104-6520.2-OR1100020/18/19 Wawrzyniak Jacek POL023400971

POL023400971 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400971. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »