Tag Archives: ceny gruntów rolnych

POL023400981 Bernatek Robert 00247-6520.10-OR1100216/16

POL023400981 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bernatek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400981. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej UST-15 PRZEZ 60 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00206-6523.2-SW1110362/18 Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o.

utrzymanie miejsc pracy poprzez zakup niezbędnych urządzeń i środków transportu do rozwoju łańcucha dostaw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga MYLOF Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: zakup urządzeń i środków transportu w celu polepszenia i zwiększenia łańcucha dostaw. Skrócony opis… Read More »

Rosołek Janusz 00002-6521.3.1-OR0700010/17/18

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstwa rybackiego Broszków.4 Rosołek Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Broszków z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Elszkowska Ewelina 00270-6523.2-SW1110445/19

rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług4 Elszkowska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00002-6522.1.1-OR07

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony… Read More »

POL023300541 Żuchowski Marek 00449-6520.10-OR1600030/18

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2018 roku przez 30 dni łodzi… Read More »

00082-6520.10-OR1400021/18 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe konkurencyjnej i opartej na wiedzy 00022-6521.5-OR1300024/18

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis operacji: 00130-6521.5-OR0300092/18. Cel… Read More »

00008-6520.8-OR1600009/19 Szymański Piotr POL011702165

POL011702165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Różnicowanie i nowe formy dochodów z działalności… Read More »

POL022502070 XMODAR Ustka Sp. z o.o. 00766-6520.10-OR1100245/18

POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 XMODAR Ustka Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR Ustka Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »