Tag Archives: ceny gruntów rolnych

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00025-6520.11-OR1100024/17/18

POL023500842 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Zakup samochodu ciężarowego d.m.c. 2.8 t. moc 100-120 kW. doizolowany… Read More »

POL022500303. POL022502053 Iwańczyk Jerzy 00897-6520.10-OR1600445/18/19

POL022500303. POL022502053 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Iwańczyk Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500303. POL022502053. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

00091-6523.2-SW1110189/18 Nowak Paweł

Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy poprzez zakup nowego sprzętu muzycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego instrumentu muzycznego – akordeonu koncertowego.. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Wzrost konkurencyjności firmy oraz utworzenie 3 nowych… Read More »

00224-6523.2-SW1610319/18/19 Sowiński Piotr

Celem operacji jest rozwój firmy Piotr Sowiński Don Sowinczi w branży gastronomicznej poprzez rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowo-handlowego oraz zwiększenie zatrudnienia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sowiński Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno-magazynowo-handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi. Skrócony opis operacji: Wspieranie… Read More »

POL011601331 Kulas Grzegorz 01028-6520.10-OR1600178/19

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-8 przez… Read More »

POL010600496. POL010601476 Sienkiewicz Ryszard 00038-6520.11-OR1600038/17/18

POL010600496. POL010601476 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sienkiewicz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600496. POL010601476. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dmc 3.5 t z zabudową chłodniczą oraz skrzynek rybackich o pojemności 75l..… Read More »

POL011702008 Kozłowski Zbyszek 00020-6520.10-OR1600029/16

POL011702008 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kozłowski Zbyszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Zbyszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702008. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ-12 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

AQUA FARM Sp.zo.o. 00026-6521.3.1-OR1600016/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez modernizację istniejącej bazy hodowlanej mająca wpływ na zdrowie i dobrostan ryb oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.4 AQUA FARM Sp.zo.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AQUA FARM Sp.zo.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrąga „Karasina”. Skrócony opis operacji: Rurowy system transportu… Read More »

OZDOBA ANDRZEJ 00042-6521.5-OR0800041/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 OZDOBA ANDRZEJ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OZDOBA ANDRZEJ. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Unikowice.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

00057-6521.5-OR0800056/18 Witek Joachim

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witek Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »