Tag Archives: ceny gruntów

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00040-6520.10-OR1400028/17

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: KMN-4 30 dni 2017. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00227-6520.10-OR1600023/17

POL011601342 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-5 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00001-6523.3-SW0210001/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Celem ogólnym projektu współpracy jest odkrywanie nowych form promocji rybackiego dziedzictwa kulturowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyjazd studyjny – miejsca hodowli ryb słodkowodnych w Republice Czeskiej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu… Read More »

Łebski Klub Żeglarski 00240-6523.2-SW1110373/18/19

Rozwój edukacji morskiej młodzieży z obszaru LGD Dorzecze Łeby poprzez realizację programu edukacyjnego dla 350 osób.4 Łebski Klub Żeglarski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łebski Klub Żeglarski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój edukacji morskiej dla mieszkańców obszaru LGD Dorzecze Łeby. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i… Read More »

00712-6520.10-OR1600311/18/19 Palusińska Henryka POL010801512

POL010801512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Palusińska Henryka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00984-6520.10-OR1600094/19 Klamborowski Aleksander POL011101697

POL011101697 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klamborowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101697. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00198-6523.2-SW1610300/18/19 Czerepaniak Michał

Nabycie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerepaniak Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży… Read More »

POL035800768 Medwiediuk Mikołaj 00424-6520.10-OR1100034/17

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Medwiediuk Mikołaj Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

POL033901999. POL033902159 Rotta Przemysław 00950-6520.10-OR1100468/18/19

POL033901999. POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rotta Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901999. POL033902159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00227-6523.2-SW1110394/18/19 Gmina Potęgowo

Zorganizowanie w 2019 r jedno Festynu tradycji i smaków w Gminie Potęgowo przy Centrum Promocji Produktu Lokalnego Karżnicy. który przyczyni się do wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB oraz promocji i wzmocnienia znaczenia sek 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potęgowo . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »