Tag Archives: ceny ziemi gus

POL037100914 Żydziak Piotr 00012-6520.2-OR1400030/18/19

POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie… Read More »

Elszkowska Ewelina 00270-6523.2-SW1110445/19

rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług4 Elszkowska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Poprawa higieny. bezpieczeństwa i warunków pracy na łodzi rybackiej TRB-17.. Skrócony opis operacji: Pokrycie farbą antypoślizgową. zestaw nawigacyjnej… Read More »

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto 00033-6521.5-OR0400017/18

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 257132.054 zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto. Numer Identyfikacyjny Statku: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I… Read More »

01297-6520.10-OR1100241/19 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00251-6520.10-OR1600019/17 Michalski Zenon POL011901257

POL011901257 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Michalski Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901257. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIZ-10… Read More »

POL011401389 Paszek Zdzisław 00966-6520.10-OR1600144/19

POL011401389 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Paszek Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36 przez… Read More »

00244-6523.2-SW1610386/19 Chodakowski Kamil Dariusz

Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Kamil Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji. Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości… Read More »

00052-6520.2-OR1100129/18 Kierszka Robert POL034402275

POL034402275 Zmniejszenie wpływu na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kierszka Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub… Read More »

POL036701148 Orłowski Maciej 00740-6520.10-OR1600255/18/19

POL036701148 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Orłowski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-347 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »