Tag Archives: ceny ziemi gus

POL036701148 Orłowski Maciej 00740-6520.10-OR1600255/18/19

POL036701148 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Orłowski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-347 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00906-6520.10-OR1600011/19 Czajka Krzysztof POL023100499

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki 00084-6523.2-SW1410034/18

Wybudowanie sceny letniej w miejscowości Kruklanki oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach Jeziorowskie i Jasieniec w celu umożliwienia organizacji plenerowych imprez kulturalnych związanych z działalnościa rybacka skierowanych do mieszkańców i turyst4 Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00031-6523.2-SW1310032/18 Stowarzyszenie „Nad Nidą”

Celem projektu jest stworzenie unikatowego i innowacyjnego przewodnika po łowiskach wędkarskich i rybackich na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w formie filmu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Nad Nidą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ” Gdzie na ryby – przewodnik” – film po… Read More »

POL010600384 Dobosz Roman 00991-6520.10-OR1600108/19

POL010600384 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dobosz Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobosz Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600384. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceTRB-2 przez 20… Read More »

00299-6520.10-OR1100002/17 Formella Małgorzata Ewa POL033902022

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

00462-6520.10-OR1600043/18 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW POL023200757

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KRAKOWIAK WŁADYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00017-6521.3.1-OR1500029/17/18 Pirtań Ziemowit

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pirtań Ziemowit. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja taboru transportowego przedsiębiorstwa akwakultury poprzez zakup środków transportu poprawiających jakość warunków pracy. dobrostan przewożonych ryb oraz spełniających wyższe normy… Read More »

00001-6521.5-OR1300008/18 Nalewczyński Tomasz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nalewczyński Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Dodatkowe działania wykraczające poza podstawowe… Read More »

Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew 00254-6523.2-SW1110378/18/19

dywersyfikacja dotychczasowej działalności rybackiej. poprzez powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej z utworzeniem dwóch miejsc pracy4 Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycja w infrastrukturę turystyczno- wędkarską nad rzeką Szkarpawa. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób… Read More »