Tag Archives: ceny ziemi rolnej na wolnym rynku

00001-6524.4-OR0100002/17/18 Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwórstwa i obrótu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Rybacka „Niedźwiedzice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój zakładu przetwórstwa rybnego w Goliszowie Spółki Rybackiej Niedźwiedzice Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: I etap m.in. wózek ręczny. baseny… Read More »

01099-6520.10-OR1600195/19 Wierzbicki Mirosław POL010601610

POL010601610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierzbicki Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

SWE000001006 Kohnke Stefan 00968-6520.10-OR1100518/18/19

SWE000001006 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000001006. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

2017-12-01 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 01266-6520.10-OR1100235/19

2017-12-01 419944 ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2017-12-01. Nazwa operacji: 2019-11-01. Skrócony opis operacji: 69990. Cel operacji: 41994. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 81-198. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1 –… Read More »

POL022500298 Molenda Eugeniusz 00093-6520.10-OR1600064/16

POL022500298 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Molenda Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-161 przez 60 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00082-6521.5-OR1200070/18 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodnośrodowiskowych. Skrócony opis… Read More »

00712-6520.10-OR1600311/18/19 Palusińska Henryka POL010801512

POL010801512 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Palusińska Henryka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801512. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL034000536 Kuhr Stanisław 01164-6520.10-OR1100094/19

POL034000536 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kuhr Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuhr Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000536. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Kolarski Waldemar 00013-6521.3.1-OR1500025/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kolarski Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kolarski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz zestawu kosiarek. Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika rolniczego oraz zestawu kosiarek. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01. Data… Read More »

00865-6520.10-OR1600424/18/19 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »