Tag Archives: ceny ziemi

00578-6520.10-OR1100084/18 Golla Rafał Wojciech POL034501905

POL034501905 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Rafał Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034501905. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

00016-6521.3.1-OR1600033/17/18 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja technologiczna obiektu pstrągowego Polanów.. Skrócony opis operacji: Biofiltr z wyposażeniem. budynek uzdatniania wody… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00512-6520.10-OR1600198/18

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00265-6520.10-OR1600052/17

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-18 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna 00002-6524.4-OR1200004/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok. K. Moc – Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG. Skrócony opis operacji:… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

00005-6524.4-OR1400003/17/18 Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie ciągu technologicznego produkcji w wytwornicę lodu. mroźnię i samochód izotermę. Skrócony opis operacji: wytwornica lodu. komora mroźnicza. samochód izoterma.… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

POL022500372 Bednarek Maria 00139-6520.10-OR1600092/16

POL022500372 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Bednarek Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500372. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-124 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

Raftowicz Jan 00046-6521.5-OR0100024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Raftowicz Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Raftowicz Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk w chowie i hodowli ryb w obiekcie Ruda Żmigrodzka.. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

POL036101011 Cieśluk Tadeusz 00730-6520.10-OR1100203/18

POL036101011 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Cieśluk Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101011. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

tanie wycieczki do szwecji

00005-6520.8-OR1 Dawidowski Mirosław POL010702130

POL010702130 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702130. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie… Read More »

tanie wycieczki do szwecji