Tag Archives: ck irz logowanie

POL033801997 Konkel Marcin 00465-6520.10-OR1100198/17

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkel Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

00438-6520.10-OR1100051/17 Muża Robert POL033800363. POL036701153

POL033800363. POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800363. POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

POL034300817 Kamiński Jarosław 00923-6520.10-OR1100417/18/19

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kamiński Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

01136-6520.10-OR1100183/19 Dragan Magdalena POL036101009

POL036101009 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dragan Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101009. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

00261-6523.2-SW1610322/19 Żuchowski Piotr

Różnicowanie źródła dochodu wnioskodawcy poprzez zakup hali i peca oraz utrzymanie trzech miejsc pracy i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności usług hipoterapeutycznych i przygotowania posiłków dla ryb. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

00002-6526-DPT00001/18 Samorząd Województwa Lubuskiego

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2016r.… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

POL036801123 Rożek Paweł Jan 00885-6520.10-OR1100382/18/19

POL036801123 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rożek Paweł Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Paweł Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801123. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

00001-6524.4-OR0200001/17/18 ABRAMCZYK Sp. z o.o.

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ABRAMCZYK Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: urządzenie do chłodzenia zespół systemów do transportu. separator. tunel Frigo. układ… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

00015-6523.2-SW0210022/17/ CGFP RYBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: CGFP RYBY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty

POL023600945 Gocaliński Ryszard 00062-6520.9-OR1100116/17/18

POL023600945 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gocaliński Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gocaliński Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600945. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim ŁEB-101. Skrócony opis operacji: Prace remontowe na pokładzie. elektronika okrętowa. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

https://www.unityline.pl/oferty