Tag Archives: djp

Mętlewicz Dariusz 00013-6521.5-OR0200006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mętlewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

00845-6520.10-OR1600465/18/19 Gościniak Marta POL023600877

POL023600877 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600877. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023401058 Brzostowicz Andrzej 00039-6520.6-OR1100002/17

POL023401058 Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Brzostowicz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzostowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01. Data… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz Paweł 00002-6520.10-OR1100043/16

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Gmina Grębów 00006-6523.2-SW0910027/17/18

Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej poprzez budowę małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.4 Gmina Grębów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Grębów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie.. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie… Read More »

00246-6523.2-SW1110409/18/19 PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o.

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia… Read More »

00012-6521.5-OR1500029/18 Staręga Lech

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staręga Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie 00093-6523.2-SW1210128/19

Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury. promocja dziedzictwa kulturowego gospodarstw rybackich. ich produktów jak również niespotykanego smaku dań regionalnych z jurajskiej ryby poprzez organizację „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą”4 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dni Przyrowa z Jurajską… Read More »

00943-6520.10-OR1600046/19 Jędrasik Wanda POL035900735

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »