Tag Archives: dopłaty 2019

Borowiecki Marcin 00018-6521.5-OR1300033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Borowiecki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

00020-6521.5-OR1300026/18 Mazur Wojciech

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

00215-6523.2-SW1610256/18/19 Rogalewicz Grzegorz Waldemar

Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i… Read More »

00018-6526-DPT00027/18 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 2016-01-01

2016-01-01 85294.74 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-12-01. Skrócony opis operacji: 113726.33. Cel operacji:… Read More »

00059-6523.2-SW1410052/17/18 Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup pojazdu i wyposażenia monitorującego służących do walki z kłusownictwem oraz utrzymaniu ich przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez ARiM 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .… Read More »

POL034502013 Koziróg Józef Antoni 00476-6520.10-OR1100227/17

POL034502013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Koziróg Józef Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Józef Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502013. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Gmina Ruda Maleniecka 00052-6523.2-SW1310063/18/19

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka4 Gmina Ruda Maleniecka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ruda Maleniecka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z elementami… Read More »

00005-6521.3.3-OR1400002/17/19 Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu hodowli sandacza: tuneli z basenami dla hodowli sandacza. łącznika. hali inwentarskiej i budynku technicznego… Read More »

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00007-6523.4-SW1610007/16

Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r.. Data… Read More »

Samorząd Województwa Podkarpackiego 00044-6526-DPT00043/18/19

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.4 Samorząd Województwa Podkarpackiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Podkarpackiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie Oddziału odpowiedzialnego za wdrażanie. kontrolę i monitoring Programu w Województwie Podkarpackim w okresie od 01.01.2016 r. do… Read More »