Tag Archives: doplaty 2020

00044-6526-DPT00043/18/19 Samorząd Województwa Opolskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Opolskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty utrzymania pomieszczeń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020 w latach 2016-2018.. Skrócony opis operacji: Koszty najmu oraz koszty zakupu… Read More »

POL033901427 Kucira Paweł 00802-6520.10-OR1100275/18/19

POL033901427 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej4 Kucira Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01. Data… Read More »

00559-6520.10-OR1100010/18 Budzisz Robert POL033700623

POL033700623 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700623. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL033800562 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl 00100-6520.10-OR1100146/16

POL033800562 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łódź Rybacka „JAS-6” S.C. Karol Dahl. Franciszek Dahl . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00193-6523.2-SW1610289/18/19 Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik”

Poprawa atrakcyjności obszaru oraz promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację I Mistrzostw Polski Rybaków w Brydżu Sportowym wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy „Szlemik” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: I Mistrzostwa Polski Rybaków w Brydżu Sportowym. Skrócony… Read More »

POL010701544 Szczerba Arkadiusz 00828-6520.10-OR1600398/18/19

POL010701544 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy.4 Szczerba Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2018 roku.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Chrapek Łukasz Michał 00080-6521.5-OR1200022/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chrapek Łukasz Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chrapek Łukasz Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Podkępni – 0.84 ha. Łężni – 1.10 ha. Bubak… Read More »

00150-6520.10-OR1400008/19 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00009-6521.5-OR1300049/18 018-01-01 2022-12-01

2022-12-01 32-420 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 018-01-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01. Nazwa operacji: 35093.95. Skrócony opis operacji: 26320.46. Cel operacji: 32-420. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00424-6520.10-OR1600204/17 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna POL022502238

POL022502238 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502238. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »