Tag Archives: doplaty 2020

POL034602296 Budzisz Tomasz 01046-6520.10-OR1100025/19

POL034602296 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034602296. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00074-6520.6-OR1600072/16 Magda Wojciech POL023402207

POL023402207 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Magda Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402207. Nazwa operacji: utrata miejsca pracy na statku UST-157. Skrócony opis operacji: utrata miejsca pracy. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy… Read More »

00021-6520.10-OR1400013/16 Szulc Jarosław POL037200956

POL037200956 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szulc Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200956. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej w 2016r.. Skrócony opis operacji: TOL-112 30 dni zaprzestania.… Read More »

POL011801945 Wleklak Agnieszka 00028-6520.10-OR1600038/16

POL011801945 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wleklak Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wleklak Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801945. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceŚWI-18 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego… Read More »

00078-6520.6-OR1600013/17 Kamiński Rafał POL023401041

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00010-6521.3.1-OR0300017/17/18 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności pzredsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Samoklęski poprzez remont i przebudowę pomieszczeń socjalnych i placu manewrowego oraz doposażenie… Read More »

00015-6521.3.1-OR1400046/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa obiektu- budowa sześciu stawów. zakup materiału zarybieniowego na pierwszy cykl zarybieniowy oraz zakup środka… Read More »

00003-6521.5-OR0400001/18 Sikora Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługo środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Sikora. Skrócony… Read More »

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. 00001-6521.1-OR1600002/17/18

105924.524 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

00281-6520.10-OR1100091/17 Pilarczyk Ryszard POL023401005

POL023401005 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilarczyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401005. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »