Tag Archives: doplaty 2020

Zabroń Helena 00035-6523.2-SW0210038/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój przedsiębiorstwa polegajacy na uruchomieniu nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy4 Zabroń Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zabroń Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uruchomienie nowoczesnego obiektu gastronomiczno rozrywkowego oraz utworzenie miejsca pracy. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

00027-6523.4-SW1110025/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

POL037402117. POL037402118 Sładkiewicz Radosław 00066-6520.10-OR1400020/17

POL037402117. POL037402118 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402117. POL037402118. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2017 jednostek PAS-74 i PAS-75.… Read More »

Czynszak Dariusz 00251-6523.2-SW1110403/18/19

Skrócenie łańcucha dostaw produktów rybnych poprzez zakup środków trwałych i utrzymanie miejsca pracy4 Czynszak Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ryba ze stawu na stół. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją… Read More »

POL012201636 Dobraszak Stanisław 00020-6520.8-OR1600017/17

POL012201636 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Dobraszak Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobraszak Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201636. Nazwa operacji: Budowa domków letniskowych dla wędkarzy. Skrócony opis operacji: budowa domków letniskowych wraz z wyposażeniem. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00987-6520.10-OR1600103/19 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL033800595 Konkel Stefan 00610-6520.10-OR1100028/18

POL033800595 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Stefan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stefan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800595. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Gmina Dolice 00026-6523.2-SW1610074/17/18

Celem niniejszej operacji jest promowanie atrakcyjności turystycznej miejscowości Ziemomyśl B oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko. miejsca in4 Gmina Dolice Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dolice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko położonego w miejscowości Ziemomyśl… Read More »

POL022500258 Dyczko-Szatkowska Dorota 00583-6520.10-OR1600029/18

POL022500258 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dyczko-Szatkowska Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dyczko-Szatkowska Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500258. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. 00015-6524.4-OR1600014/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcji produktów rybnych. specjalistycznych środków transportu oraz prace modernizacyjne w FPR Mieszko Sp.… Read More »