Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2019

01105-6520.10-OR1100138/19 Wańtuchowicz Elżbieta POL023402031

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Nawrocki Paweł Tadeusz 00083-6521.5-OR1200019/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nawrocki Paweł Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nawrocki Paweł Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Zdrowak I – 2.56 ha. Zdrowak II – 1.81 położone… Read More »

POL011801215 Hamala Tomasz 01010-6520.10-OR1600159/19

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »

00087-6520.2-OR1100074/18/19 Kupferschmidt Henryk Józef POL034300815

POL034300815 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim SWA-11.. Skrócony opis… Read More »

POL035600455 Jagła Andrzej 00108-6520.2-OR1100072/18/19

POL035600455 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jagła Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Cel operacji: zmniejszenie wpływu… Read More »

00324-6520.10-OR1100066/17 Budzisz Marcin SWE000007015

SWE000007015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000007015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

00052-6520.2-OR1100129/18 Kierszka Robert POL034402275

POL034402275 Zmniejszenie wpływu na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kierszka Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 00056-6523.2-SW1410082/17/18

Celem operacji jest promowanie wśród mieszkańców i turystów dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację imprezy pod nazwą Mazurska Rybka w dniu 23.06.2018r. w Białej Piskiej4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Mazurska Rybka. Skrócony opis… Read More »

POL023401017 Krasnowski Jarosław 00767-6520.10-OR1100230/18

POL023401017 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Krasnowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Kłaptocz Łukasz Wojciech 00005-6523.2-SW1210005/17

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców obszarów rybackich4 Kłaptocz Łukasz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej – salon fryzjersko-kosmetyczny w Czechowicach-Dziedzicach. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego… Read More »