Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2019

POL036801128 Domański Dariusz Stanisław 00044-6520.10-OR1100004/16

POL036801128 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Domański Dariusz Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domański Dariusz Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801128. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00158-6520.10-OR1600179/16 Soroko Małgorzata POL010600399

POL010600399 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Soroko Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-5… Read More »

00018-6520.11-OR1600027/17/18 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego o dcm 3.5 t… Read More »

00076-6523.2-SW1610144/18 Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich w zarządzaniu… Read More »

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00047-6521.5-OR1200002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte o Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej… Read More »

POL023602171 Kujałowicz Artur Konstanty 00298-6520.10-OR1100001/17

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kujałowicz Artur Konstanty Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur Konstanty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PRZEZ 30 DNI W 2017 ROKU.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

POL023600873 Ostrowski Dariusz 00250-6520.10-OR1100212/16

POL023600873 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ostrowski Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600873. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ŁEB-29 PRZEZ 60 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 00010-6523.4-SW1610005/16

Koszty bieżące i aktywizacja za rok 20174 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w… Read More »

00043-6523.2-SW0610003/19 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę placu rekreacyjnego w Tomicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa… Read More »

00008-6523.2-SW0210015/17/18 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja imprezy promującej walory turystyczne… Read More »