Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2019

00004-6521.3.1-OR0500020/17/18 SOL Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: SOL Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Prace modernizacyjne na stawach rybnych oraz zakup maszyn i urządzeń w celu podniesienia wydajności gospodarstwa rybackiego w… Read More »

Pakuła Jacek 00051-6521.5-OR1300044/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pakuła Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pakuła Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu1 oraz pakietu 2… Read More »

Krzywosz Adam 00017-6521.3.1-OR0300001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Krzywosz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa nowych zasobów gastronomicznych i remont młyna wodnego jako recepta na zwiększenie dochodu z prowadzonej hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Etap I Wyposażenie zakupione. usługi wykonane oraz usługi do wykonania. Łączna… Read More »

00422-6520.10-OR1100064/17 S.C. OKOŃ Piotr Lenc Paweł Lenc POL033800358

POL033800358 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. OKOŃ Piotr Lenc Paweł Lenc . Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800358. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Miastko 00191-6523.2-SW1110317/18

Wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Miastko poprzez zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako elementu infrastruktury społecznej i rekreacyjnej4 Gmina Miastko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miastko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku wraz z kampanią promującą spożycie… Read More »

00549-6520.10-OR1600172/18 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 00039-6523.2-SW0810054/19

Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w celu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich poprzez wykonanie ścieżek parkowych. bram oraz zakup namiotu eventowego4 Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni parku Niemodlin… Read More »

00719-6520.10-OR1100197/18 Kujałowicz Artur POL023602171

POL023602171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

01105-6520.10-OR1100138/19 Wańtuchowicz Elżbieta POL023402031

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Nawrocki Paweł Tadeusz 00083-6521.5-OR1200019/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Nawrocki Paweł Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nawrocki Paweł Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.. Skrócony opis operacji: Stawy rybne: Zdrowak I – 2.56 ha. Zdrowak II – 1.81 położone… Read More »