Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2019

POL023401017 Krasnowski Jarosław 00767-6520.10-OR1100230/18

POL023401017 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Krasnowski Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Kłaptocz Łukasz Wojciech 00005-6523.2-SW1210005/17

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców obszarów rybackich4 Kłaptocz Łukasz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłaptocz Łukasz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej – salon fryzjersko-kosmetyczny w Czechowicach-Dziedzicach. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego… Read More »

2018-01-01 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00139-6521.5-OR030

2018-01-01 386744.284 az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 515659.05. Cel operacji: 386744.28. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-450. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i… Read More »

00906-6520.10-OR1600011/19 Czajka Krzysztof POL023100499

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL011701308. POL023000453. POL033900556 Pasik Grzegorz 00318-6520.10-OR1600063/17

POL011701308. POL023000453. POL033900556 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Pasik Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasik Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701308. POL023000453. POL033900556. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-11. UNI-14 i UNI-23 przez 30 dni.. Cel… Read More »

Łazarska JUSTYNA 00067-6523.2-SW1310084/19

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych i rekreacyjnych poprzez utworzenie przedsiębiorstwa usługowego4 Łazarska JUSTYNA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łazarska JUSTYNA. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe i rekreacyjne w miejscowości Nowa Wieś. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i… Read More »

00190-6520.10-OR1100275/16 Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz POL023401058

POL023401058 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

2018-01-01 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00051-6521.5-OR1300044/18

2018-01-01 469999.914 i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 626666.55. Cel operacji: 469999.91. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 46-034. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury… Read More »

00015-6523.2-SW0710020/17/18 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia… Read More »

Kądziołka Filip 00001-6521.3.1-OR0600006/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Kądziołka Filip Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kądziołka Filip. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń do natleniania i napowietrzania wody oraz nowego specjalistycznego środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup nowych urządzeń do natleniania i napowietrzania wody oraz nowego specjalistycznego środka transportu zewnętrznego.… Read More »