Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2020 stawki do hektara

POL037100914 Żydziak Piotr 00012-6520.2-OR1400030/18/19

POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów. Skrócony opis operacji: Zmniejszanie… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL023300541 Żuchowski Marek 00449-6520.10-OR1600030/18

POL023300541 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Żuchowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2018 roku przez 30 dni łodzi… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00014-6521.5-OR1600002/18 F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: F.B.H.U MODEHPOLMO SP. Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00004-6522.1.1-OR0700001/17 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

wspieranie monitorowania kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU).… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00010-6520.2-OR1600055/18/19 działalności i nowe formy dochodów 1.08.2021

1.08.2021 Podniesienie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: działalności i nowe formy dochodów. Numer Identyfikacyjny Statku: 1.08.2021. Nazwa operacji: 00004-6520.8-OR1600006/17. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL022500339 Rowiński Jan 00526-6520.10-OR1600174/18

POL022500339 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Rowiński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rowiński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500339. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-104 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00007-6520.9-OR1400016/17/18 Pieciukiewicz Leszek POL037400902

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00219-6520.10-OR1100169/16 Struck Eugeniusz POL033900557

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00462-6520.10-OR1600043/18 KRAKOWIAK WŁADYSŁAW POL023200757

POL023200757 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KRAKOWIAK WŁADYSŁAW. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200757. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

01245-6520.10-OR1100159/19 Lampart Tadeusz POL036001039

POL036001039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lampart Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036001039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia