Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2020 stawki do hektara

POL023401045 Bajko Marcin 00049-6520.6-OR1600080/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Bajko Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bajko Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00106-6521.5-OR1200084/18 Karoń Jarosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

PAŁKA WALDEMAR 00273-6523.2-SW1110442/19

Rozwój firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług SPA i Fitness Hotelu Faleza oraz utworzenie 3 miejsc pracy4 PAŁKA WALDEMAR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PAŁKA WALDEMAR. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń SPA i Fitness drogą do zwiększenia konkurencyjności Hotelu Faleza w Jastrzębiej Górze.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00030-6523.2-SW0210040/17/18 Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR i rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL023401048 Orzechowski Jacek 00011-6520.6-OR1100013/16

POL023401048 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Orzechowski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orzechowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401048. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01.… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00004-6524.3-OR1100001/19 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analizy chemiczne oraz dobre praktyki w monitoringu.. Skrócony opis operacji: art.… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

00037-6523.2-SW1210044/17/18 Gmina Irządze

Promowanie. upowszechnianie. integrację mieszkańców oraz wspólne smakowanie świeżych ryb poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Irządze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia „Ryby po Irządzku”.. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL023600873 Ostrowski Dariusz 00693-6520.10-OR1100185/18

POL023600873 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Ostrowski Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600873. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL023602090 Piszko Grzegorz 00349-6520.10-OR1100119/17

POL023602090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Piszko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia

POL011801215 Hamala Tomasz 00497-6520.10-OR1600095/18

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »

wycieczka do szwecji promem ze świnoujścia