Tag Archives: dopłaty bezpośrednie 2020

00497-6520.10-OR1100243/17 Melcer Aleksander POL034500260

POL034500260 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melcer Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500260. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023000454. POL023401068 Głazowski Sylwester 01132-6520.10-OR1100059/19

POL023000454. POL023401068 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Głazowski Sylwester Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. POL023401068. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

Bubak Krzysztof 00031-6521.5-OR0600026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bubak Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bubak Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Krzysztof Bubak. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

Gruszka Zbigniew 00037-6521.3.1-OR1200010/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Gruszka Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gruszka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa pracy oraz poprawie zdrowie i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji: zakup samochodu o mocy 180 KM. basenu wraz z… Read More »

00193-6523.2-SW1110246/18 Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam

Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie pierwszego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju punktu obsługi… Read More »

00027-6520.10-OR1400019/16 Bogusz Jerzy POL037400905

POL037400905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-56 30 dni zaprzestania. Cel… Read More »

Gmina Mrocza 00024-6523.2-SW0210009/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza4 Gmina Mrocza Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrocza . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 00055-6523.2-SW1410069/17/18

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką poprzez modernizację w 2018 roku placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach i utrzymanie4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

00064-6520.11-OR1100075/17/18 Kohnke Łukasz POL033900551

POL033900551 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900551. Nazwa operacji: INWESTYCJA ZWIĘKSZAJACA WARTOSC PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis… Read More »