Tag Archives: dopłaty bezpośrednie dla rolników

Lewandowski Janusz 00045-6521.5-OR0300067/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Lewandowski Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb… Read More »

00162-6523.2-SW1110331/18 Gmina Trzebielino

Poprawa atrkcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru RLGD PB poprzez odtworzenie w zabytkowym układzie Parku w Trzebielinie ścieżki rekreacyjnej umożliwiającej dostęp turystyki wodnejj do rzeki Pokrzywnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzebielino . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie Parku w… Read More »

POL011401389 Paszek Zdzisław 00966-6520.10-OR1600144/19

POL011401389 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Paszek Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszek Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401389. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-36 przez… Read More »

POL023401058 Brzostowicz Andrzej 00039-6520.6-OR1100002/17

POL023401058 Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Brzostowicz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzostowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi miedzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01. Data… Read More »

Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. 00015-6524.4-OR1600014/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fabryka Przetworów Rybnych „MIESZKO” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcji produktów rybnych. specjalistycznych środków transportu oraz prace modernizacyjne w FPR Mieszko Sp.… Read More »

00600-6520.10-OR1100029/18 Kordecka Urszula POL036201024

POL036201024 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kordecka Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

00009-6522.1.1-OR1100003/18 Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenia potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup trzech samochodów terenowych typu Pick Up z napędem na cztery koła dla potrzeb Państwowej Straży… Read More »

POL010601490 Dąbrowski Tomasz 01102-6520.10-OR1600198/19

POL010601490 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Dąbrowski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbrowski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601490. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-42 przez… Read More »

Czupryna Andrzej 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Czupryna Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb w obiekcie stawowym Wesołówka. Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie… Read More »