Tag Archives: doplaty bezposrednie

POL033700654 Budzisz Szymon 00906-6520.10-OR1100397/18/19

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisz Szymon Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Bubak Krzysztof 00031-6521.5-OR0600026/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Bubak Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bubak Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Krzysztof Bubak. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

00027-6520.10-OR1400019/16 Bogusz Jerzy POL037400905

POL037400905 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bogusz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400905. Nazwa operacji: Tymczasowe Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: PAS-56 30 dni zaprzestania. Cel… Read More »

00549-6520.10-OR1600172/18 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

„Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00027-6521.5-OR1400028/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gospodarstwo Rybackie Iława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania środowiskowe w zakresie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

00014-6520.8-OR1400005/17/18 Polski Związek Wędkarski

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont i adaptacja istniejącego budynku na… Read More »

NLD198200977 Denega-Necel S.J. 00154-6520.2-OR1100079/18/19

NLD198200977 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Denega-Necel S.J. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Denega-Necel S.J. . Numer Identyfikacyjny Statku: NLD198200977. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim WŁA-84. Skrócony opis operacji: Zakup korpusu włoka pelagicznego śledziowego. kompletu wodzy rozpornic i worka… Read More »

01061-6520.10-OR1100015/19 Konopka Paweł POL023500845

POL023500845 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konopka Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500845. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00015-6523.2-SW0410051/17/18 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie plaży w Długiem… Read More »

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto 00033-6521.5-OR0400017/18

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY 257132.054 zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zł brutto13. Zakup przyczepy samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej 3.3 t – cena 18 450.00 zł brutto. Numer Identyfikacyjny Statku: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I… Read More »