Tag Archives: dopłaty dla rolników 2020

POL010601491 Milewski Marcin 00780-6520.10-OR1600295/18/19

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Milewski Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-44. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00027-6523.4-SW1110025/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

00087-6520.10-OR1600111/16 Najgebauer Dariusz POL010601616

POL010601616 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Najgebauer Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601616. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-70… Read More »

DEU300540207 Funk Irena 00078-6520.2-OR1100121/18/19

DEU300540207 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Funk Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Funk Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: DEU300540207. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego WŁA-44.. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa gotowych selektywnych sieci rybackich –… Read More »

00198-6523.2-SW1610300/18/19 Czerepaniak Michał

Nabycie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerepaniak Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Społecznej Straży… Read More »

00002-6521.3.1-OR1200011/17/18 Grzesiak Andrzej

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych w gminie Przyrów oraz zakup środków trwałych.. Skrócony opis operacji: Budowa i… Read More »

Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. 00046-6521.5-OR1500015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w obiekcie rybackim Oleśnica. Skrócony… Read More »

00004-6520.4.1-OR1100002/19 Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kocham Bałtyk – Czysty Bałtyk. Skrócony… Read More »

00016-6521.5-OR0200017/18 CGFP RYBY Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: CGFP RYBY Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

Dom Kultury w Koniecpolu 00106-6523.2-SW1210134/19

Promowanie dzedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wzbogacenie obchodów swoęta plonów o elementy związane z hodowlą i spozyciem karpia i aktywny udział przedstawicieli sektora rybackiego w wydarzeniu.4 Dom Kultury w Koniecpolu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Karp na dożynkach… Read More »