Tag Archives: dopłaty dla rolników

00005-6521.5-OR1400027/18 Czuba Czesław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych… Read More »

00056-6523.2-SW1110096/17/18 Gmina Władysławowo

poprzez powstanie małej architektury nawiązującej do morskiego i rybackiego charakteru Ostrowa oraz cykliczne wystawy o tematyce morskiej i historycznej powstanie miejsce ogólnodostępne przypominające o tradycjach morskich i rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej… Read More »

Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. 00033-6521.5-OR1500032/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstw Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodnośrodowiskowe w Gospodarstwie Rybackim „Gosławice” sp. z o.o. – Obiekt stawowy… Read More »

00709-6520.10-OR1100173/18 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00036-6520.10-OR1100187/16 Głazowski Sylwester POL023000454

POL023000454 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głazowski Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000454. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022502238 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna 00205-6520.10-OR1600227/16

POL022502238 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502238. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

Matacz Wojciech 00056-6521.5-OR0700034/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Matacz Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matacz Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Skrócony opis operacji: Wspieranie działań wodno-środowiskowych służących poprawie dobrej praktyki rybackiej. Cel operacji:… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 01038-6520.10-OR1100421/18/19

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL023200756 Zawada Grzegorz 00029-6520.9-OR1600030/17/18

POL023200756 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200756. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-28 w zakresie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa. Skrócony opis operacji: -Kombinezon ocieplany Fox-Ubranie… Read More »

POL033700629 Struck Andrzej 00880-6520.10-OR1100406/18/19

POL033700629 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700629. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »