Tag Archives: dopłaty dla rolników

00080-6520.10-OR1600069/16 Zubowicz Natalia POL011101704

POL011101704 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-13… Read More »

POL037302122 Blumerski Piotr 00023-6520.11-OR1400017/17/18

POL037302122 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Blumerski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Blumerski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302122. Nazwa operacji: Poprawa jakości produktów z własnych połowów poprzez uzupełnienie kompleksowego łańcucha sprzedaży w motopompę. skrzyniopalety. wózek paletowy. kontener chłodniczy.… Read More »

POL033801997 Konkel Marcin 01233-6520.10-OR1100064/19

POL033801997 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Konkel Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL035000715 Tessmer Jarosław 00943-6520.10-OR1100454/18/19

POL035000715 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tessmer Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035000715. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00422-6520.10-OR1600218/17 Klimowicz Andrzej POL011801219

POL011801219 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimowicz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801219. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-47… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00002-6523.4-SW0410001/16

Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja – rok 2017.. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR w 2017 roku.. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.… Read More »

00076-6520.10-OR1100020/16 Rożek Władysław POL036801118. POL036901164

POL036801118. POL036901164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801118. POL036901164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

Jasiński Krzysztof 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na… Read More »

00960-6520.10-OR1100422/18/19 Golla Robert POL034600525

POL034600525 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600525. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022500294 Janeczko Mirosław 00025-6520.11-OR1600021/17/18

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Janeczko Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup i montaż systemu podchładzania ładowni na łodzi rybackiej KOŁ-40. prace dostosowawcze… Read More »