Tag Archives: dopłaty dla rolników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei 00026-6523.4-SW1110029/19

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu komunikacji na 2020 r.4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w… Read More »

POL036801115 Gotkowski Waldemar 00006-6520.8-OR1100010/17

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Gotkowski Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115. Nazwa operacji: Rozwój działalności uzupełniającej. zapewniającej zróżnicowanie źródeł dochodu. Skrócony opis operacji: Zakup łodzi do prowadzenia turystyki wędkarskiej.. Cel operacji:… Read More »

00015-6521.3.1-OR1400046/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa obiektu- budowa sześciu stawów. zakup materiału zarybieniowego na pierwszy cykl zarybieniowy oraz zakup środka… Read More »

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie 00002-6522.1.1-OR1600001/17

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiekszenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracyji publicznej. bez zwiekszania obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dodatek do wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników biorących udział… Read More »

POL010701676 Chojniarz Marek 00672-6520.10-OR1600315/18/19

POL010701676 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chojniarz Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chojniarz Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701676. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace STP-7 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie 00228-6523.2-SW1110336/18/19

Poprzez powstanie nowej sceny. miejsca na ognisko oraz boiska wielofunkcyjnego. na którym będą odbywały się spektakle. ogniska. wystawy i imprezy okolicznościowe o tematyce morskiej i historycznej. powstanie ogólnodostępne miejsce kultury i sportu przypom4 Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury. Promocji i Sportu we Władysławowie . Numer… Read More »

01218-6520.10-OR1100228/19 Rożek Paweł POL036801123

POL036801123 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801123. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 00008-6523.2-SW0500024/17/18

Zwiększenie możliwości wylegarniczych obiektu stawowego w Zalewie poprzez budowę nowej wylęgarni. utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie dwóch miejsc pracy.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności PZW Okręg w Sieradzu poprzez budowę wylęgarni ryb… Read More »

Szkutnik Marian 00032-6523.2-SW0910019/17/18

Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej.4 Szkutnik Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szkutnik Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego z łyżką i widłami oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej.. Skrócony… Read More »

00104-6520.10-OR1600116/16 Milewski Marcin POL010601491

POL010601491 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-44… Read More »