Tag Archives: dopłaty do bydła

00390-6520.10-OR1600160/17 Kołakowski Leszek POL023300531

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14… Read More »

POL011101705 Kędzierski Łukasz 00760-6520.10-OR1600275/18/19

POL011101705 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kędzierski Łukasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kędzierski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101705. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę o oznace KAM-16 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00049-6523.2-SW0210003/19 Pryl Wiesław

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR związane z rozwojem działalności firmy Pryl Wiesław Zakład Produkcyjno Usługowy poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pryl Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wózka widłowego oraz utworzenie nowego… Read More »

00011-6521.5-OR0200001/18 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Usługi środowiskowe świadczone w Ośrodku Zarybieniowym… Read More »

POL036401003 Kołkowski Roman 00330-6520.10-OR1100022/17

POL036401003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kołkowski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołkowski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00059-6523.2-SW0910063/19 Brzozowska Anna

Zwiększenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego Beaty Brzozowskiej poprzez remont stawu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowska Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont stawu rybnego „Czerwonka”. Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw… Read More »

00054-6520.9-OR1600068/17/18 Bocheński Rafał POL011801236

POL011801236 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bocheński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801236. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim DAR-125. Skrócony opis… Read More »

00056-6523.2-SW0310092/19 RUSTER Jarosław Adamczyk Jarosław

Celem operacji jest róznicowanie działalności gospodarczej na terenie rybackim poprzez utworzenie miejsca pracy. zakup sprzętu budowlanego wraz z remontem i wyposażenie budynku usługowo – handlowego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RUSTER Jarosław Adamczyk Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie lokalu usługowo… Read More »

00001-6521.6-OR1200001/17/19 Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej… Read More »

POL023300570 Kozdroń Zbigniew 00034-6520.9-OR1600028/17/18

POL023300570 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozdroń Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: INWESTYCJE NA STATKU RYBACKIM JAR-22 W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY. HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA. Skrócony opis operacji: -Modernizacja sterówki-Przebudowa… Read More »