Tag Archives: dopłaty do bydła

Babiński Piotr Edmund 00263-6523.2-SW1110426/19

utworzenie nowego podmiotu w zakresie działalności gospodarczej poprze zakup maszyn. niezbędnego oprogramowania. które umożliwiają firmie GlassBlue powstanie i dynamiczne wejście na rynek4 Babiński Piotr Edmund Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiński Piotr Edmund. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej – powstanie firmy Spinker. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

POL023401041 Kamiński Rafał 00078-6520.6-OR1600013/17

POL023401041 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Kamiński Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401041. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UST-48. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00008-6521.3.1-OR0300009/17/18 Bockenhaimer Włodzimierz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultur 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bockenhaimer Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu dla Gospodarstwa Rybackiego Leszczyny. Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu i tlenomierza.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i… Read More »

Samorząd Województwa Pomorskiego 00014-6526-DPT00003/18

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym4 Samorząd Województwa Pomorskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Pomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrzymanie struktury. działania informacyjno – promocyjne. udział pracowników DPROW ds. PO RYBY 2014-2020 w spotkaniach i szkoleniach oraz kontrole w ramach… Read More »

00022-6520.9-OR1600058/17/18 Borodo Wiesław POL023301872

POL023301872 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borodo Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023301872. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAR-4 w zakresie… Read More »

00045-6523.2-SW0210002/18/19 Sobolewski Henryk

Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR. w tym sektora rybackiego poprzez budowę budynku służącego racjonalnej gospodarce rybnej. podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz utworzenie 3 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobolewski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybnej drogą do… Read More »

2018-01-01 bezpieczeństwa publicznego 00045-6521.5-OR0500057/18

2018-01-01 78949.554 bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 105266.07. Cel operacji: 78949.55. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 05-300. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

00035-6523.2-SW1510038/18 Gmina Drawsko

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem… Read More »

Szramek Karol Antoni 00118-6521.5-OR1200119/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Szramek Karol Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szramek Karol Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Szramek. Skrócony opis operacji: Obiekt stawowy należący do… Read More »

00224-6520.10-OR1100165/16 Budzisz Antoni POL033700644

POL033700644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »