Tag Archives: dopłaty do bydła

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00157-6520.10-OR1600177/16

POL010601471 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL023300531 Kołakowski Leszek 00390-6520.10-OR1600160/17

POL023300531 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kołakowski Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300531. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-14 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL022502180 Jasiński Grzegorz 00207-6520.10-OR1600225/16

POL022502180 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Jasiński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-144 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00759-6520.10-OR1600274/18/19 Zubowicz Natalia POL011101704

POL011101704 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00006-6521.5-OR0400021/18 Frąckowiak Ryszard

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frąckowiak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i Pakiet 2… Read More »

01221-6520.10-OR1100129/19 Bryła Marek POL023401992

POL023401992 Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących zasobów naturalnych. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bryła Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Dostosowanie wielkości nakładu połowowego do istniejących… Read More »

00004-6520.10-OR1100045/16 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy NECFISH Neclowie z synami sj POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341

POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy NECFISH Neclowie z synami sj . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500295.… Read More »

Kiciński Marcin 00015-6521.5-OR1500065/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kiciński Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kiciński Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w gospodarstwie rybackim w Perzynach. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja… Read More »

00025-6520.8-OR1600035/17 Możdżyński Marek

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjnosci i rentowności dzialaności gospodarczej rybaka Marka… Read More »

2018-01-01 eczeństwa publicznego 00033-6521.5-OR1200028/18

2018-01-01 163765.274 eczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: eczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 218353.7. Cel operacji: 163765.27. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 32-626. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »