Tag Archives: dopłaty do materiału siewnego

POL010601479 Parma Dariusz 00807-6520.10-OR1600394/18/19

POL010601479 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Parma Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Parma Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601479. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-26 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Muchla Robert 00033-6520.6-OR1100056/16

Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Muchla Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muchla Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. Data Rozpoczęcia… Read More »

POL023401091 Jodko Bronisław 00048-6520.10-OR1100026/16

POL023401091 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jodko Bronisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Bronisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401091. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00021-6521.5-OR1300025/18 Socha Michał

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Socha Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie akwakultury priorytet 2. Operacja 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe..… Read More »

00001-6523.3-SW0400001/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie… Read More »

POL010701462. POL010701681 Zdanowicz Tomasz 01096-6520.10-OR1600193/19

POL010701462. POL010701681 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zdanowicz Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zdanowicz Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701462. POL010701681. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

Niedzielski Edward 00141-6521.5-OR0300105/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Niedzielski Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Niedzielski Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.zasoboszczędnej. innowacyjnej.konkurencyjnej. Skrócony opis operacji: Wsparcie. wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli… Read More »

00003-6523.2-SW1410005/17 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło produkcji czynnika chłodzącego do zabezpieczenie łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybackimi. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsc 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL034302292 Poćwiardowski Tadeusz 00738-6520.10-OR1100205/18

POL034302292 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Poćwiardowski Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poćwiardowski Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034302292. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00010-6521.5-OR1200094/18 Cofała Tomasz Krzysztof

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cofała Tomasz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji:… Read More »