Tag Archives: dopłaty do materiału siewnego

00028-6526-DPT00034/18 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Dolnośląskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w okresie czerwiec 2018 r. – grudzień 2018 r.. Skrócony opis operacji: • Finansowanie… Read More »

00002-6521.5-OR1100003/18 Sacharuk Antoni

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sacharuk Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim w miejscowości Mokrany… Read More »

POL022500294 Janeczko Mirosław 00025-6520.11-OR1600021/17/18

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Janeczko Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup i montaż systemu podchładzania ładowni na łodzi rybackiej KOŁ-40. prace dostosowawcze… Read More »

POL023202213 Chmielewski Sebastian 00034-6520.8-OR1100044/17/18

POL023202213 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Chmielewski Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielewski Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202213. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów armatora łodzi rybackiej DAR-332.. Skrócony opis operacji: Budowa domku D zakwaterowania turystycznego do obsługi wędkarstwa morskiego… Read More »

Gmina Miasta Helu 00224-6523.2-SW1110221/18/19

Zagospodarowanie wejścia na małą plażę poprzez budowę infrastruktury zarządzania antropopresją sprzyjającą rozwojowi turystyki. Jeden nowopowstały obiekt.4 Gmina Miasta Helu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Helu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu. Skrócony opis operacji: 4.04.2001. Cel operacji: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę poprzez budowę… Read More »

00094-6523.2-SW1510098/18/19 Klub Żeglarski Kotwica

Celem operacji jest promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację tradycyjnych wianków. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Żeglarski Kotwica . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja wianków 2020. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 00034-6523.2-SW1610061/17/18

Celem operacji jest zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze Stowarzyszenia „WIR” w celu zwiększenia efektywności wykonywanych zadań w tym obniżenia emisji dwutlenku węgla do4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny… Read More »

POL022602126. POL022602132 Gładoch Artur 00101-6520.2-OR1600009/18/19

POL022602126. POL022602132 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Gładoch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gładoch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602126. POL022602132. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na łodziach rybackich USM-8 i USM-12. Skrócony opis operacji: -sieci stawne denne oko 71 mm. -cieci… Read More »

Mikołajczyk Zbigniew 00053-6521.5-OR0100059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Mikołajczyk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mikołajczyk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie gospodarstwa rybackiego Z. Mikołajczyka. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk… Read More »

POL023000482 Kruk Zbigniew 00031-6520.9-OR1600009/17/18

POL023000482 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kruk Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000482. Nazwa operacji: Zakup nowego wyposażenia jednostki rybackiej UNI-29 dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Skrócony opis operacji: -Zakup transportera do… Read More »