Tag Archives: doplaty

00038-6523.2-SW0910039/17/18 Gmina Krasnobród

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00025-6520.11-OR1600021/17/18 Janeczko Mirosław POL022500294

POL022500294 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janeczko Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500294. Nazwa operacji: inwestycja na statku rybackim KOŁ-40 poprawiająca jakość produktów rybołówstwa. Skrócony opis operacji: zakup… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00009-6521.5-OR0200018/18 Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00055-6521.5-OR1400005/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na stawach w… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00020-6520.6-OR1100049/16 Walczak Piotr POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Walczak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00010-6522.1.1-OR0700006/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie przez okres 3 lat usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00001-6521.5-OR0400038/18 Kozłowski Radosław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Radosław Kozłowski – obiekt stawowy… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00095-6523.2-SW1410038/18/19 PRO MAZURY POLSKA

Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez ich udział w wydarzeniu związanym z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Mazur 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRO MAZURY POLSKA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Smaki lokalnego dziedzictwa. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

czas podróży promem do szwecji

POL012001447 Skiba Józef 00248-6520.10-OR1600014/17

POL012001447 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Skiba Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skiba Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001447. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-19 przez 30dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Karoń Jarosław 00106-6521.5-OR1200084/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Karoń Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb oraz ochrona zasobów genetycznych ryb w obrębie… Read More »

czas podróży promem do szwecji