Tag Archives: doplaty

00061-6523.2-SW0910067/19 Krasnobrodzki Dom Kultury

Promowanie i upowszechnianie kulturowego dziedzictwa na obszarze RLGD Roztocze poprzez organizację Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnobrodzki Dom Kultury . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Krasnobrodzki piknik rybacki.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 00004-6524.4-OR1200001/18/19

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Admirał Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz środków transportu wewnętrznego do zakładu Admirł sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: Zakup maszyn. urządzeń. lini technologicznej oraz… Read More »

czas podróży promem do szwecji

01005-6520.10-OR1600143/19 Baran Leszek POL011802158

POL011802158 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baran Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802158. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Gmina Krasnobród 00038-6523.2-SW0910039/17/18

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Krasnobród poprzez budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”4 Gmina Krasnobród Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasnobród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00058-6521.5-OR1300065/18 Źrebiec Alicja

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiskowa oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Źrebiec Alicja. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. 00161-6521.3.1-OR0300008/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze akwakultury.4 Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „POLESIE” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego „Polesie”Sp.z o.o w nowe środki trwałe do produkcji hodowlanej.. Skrócony opis operacji: Zakup środków trwałych które usprawnią działania związane… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00022-6523.2-SW1510021/17/18 Gmina Wyrzysk

Stworzenie estetycznego i atrakcyjnego miejsca spotkań oraz integracji lokalnej społeczności i turystów poprzez zagospodarowanie terenów przy rzece Łobżonce i stawie miejskim w Wyrzysku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wyrzysk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi- uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej. sportowej… Read More »

czas podróży promem do szwecji

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00008-6520.11-OR1600062/17/18

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Zakup samochodu chłodni Mrecedes-Benz Vito. komory chłodniczej. urządzenia myjącego oraz wykonanie instalacji chłodzącej na łodzi rybackiej KOŁ-91. Skrócony… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00060-6520.6-OR1100015/17 Stanuch Marek POL023400977

POL023400977 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanuch Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400977. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Świerzbin Zbigniew 00039-6521.5-OR1400036/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Świerzbin Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świerzbin Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Ściborki. Skrócony opis operacji:… Read More »

czas podróży promem do szwecji