Tag Archives: doplaty

Pająk Marek 00026-6521.5-OR1200099/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Pająk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pająk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe na stawach Jedynka.Dwójka.Trójka.Czwórka położonych w miejscowości Hecznarowice. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00131-6520.2-OR1100037/18/19 Selin Andrzej Antoni POL033700632

POL033700632 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego KUŹ-45. Skrócony opis… Read More »

czas podróży promem do szwecji

POL011401347 Banach Mateusz 00490-6520.10-OR1600084/18

POL011401347 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Banach Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00046-6521.5-OR1200062/18 TROUT SYSTEM Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TROUT SYSTEM Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa instalacji do chowu pstrąga tęczowego… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00814-6520.10-OR1100311/18/19 Bulewicz Adam POL036400995

POL036400995 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bulewicz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400995. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

czas podróży promem do szwecji

GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00152-6521.5-OR0300049/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi srodowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie akwakultury w… Read More »

czas podróży promem do szwecji

00023-6523.2-SW1410028/17/18 Doda Ryszard

Wzrost dochodów firmy. wzrost wartości produktów turystycznych. utworzenie 1 miejsca pracy poprzez budowę 1 jachtu Antila 26CC oraz jego czarter na akwenie Zalewu Wiślanego w okresie co najmniej trwałości projektu tj. 5-cio letni okres eksploatacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Doda Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Staszczak Małgorzata 00028-6521.3.1-OR1500041/17/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Staszczak Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staszczak Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie stawu rybnego. przebudowa i modernizacja istniejących stawów w Łubowiczkach oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą. Skrócony opis operacji: Wykonanie ziemnego stawu rybnego o powierzchni 2.5240 ha. Cel operacji: Zwiększenie… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej 00098-6523.2-SW1210132/19

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy o charakterze lokalnym i regionalnym.4 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Z Rybką w Dąbrowie Zielonej. Skrócony opis operacji: Promowanie.… Read More »

czas podróży promem do szwecji

Bartoń Marcin 00040-6523.2-SW0810049/19

Różnicowanie działalności rybackiej poprzez zakup maszyn i urządzeń rolniczych celem świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną4 Bartoń Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoń Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności w zakresie świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną. Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »

czas podróży promem do szwecji