Tag Archives: doplaty

00010-6523.2-SW0110024/17/18 Nowicki Łukasz Krzysztof

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez montaż odnawialnych źródeł energii wraz z utworzeniem miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowicki Łukasz Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru oraz zachowanie specyfiki i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż pomp ciepła oraz… Read More »

Ćwikła Marian 00005-6521.3.3-OR0100001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ćwikła Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrągów w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: Nabudowa stawu rybnego z zadaszeniem wykonanie podchowaników. płyty fundamentowej pod zbiornik z tlenem Modernizacja stawów narybkowych: wykonanie układu oczyszczania wody z… Read More »

00004-6523.4-SW0810004/18 Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące na 2019 r.. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

POL010702138 Gancarczyk Dorota 00019-6520.8-OR1600010/19

POL010702138 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gancarczyk Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702138. Nazwa operacji: Uruchomienie bazy noclegowej i zaplecza technicznego dla turystyki wędkarskiej. Skrócony opis operacji: uruchomienie turystyki wędkarskiej – wykonanie prac budowlanych i wykończenie budynku jako… Read More »

01163-6520.10-OR1100093/19 Goyke Stanisław POL034200528

POL034200528 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00261-6523.2-SW1110425/18/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”

Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nawiązanie do tradycji rybackich w ramach organizacji wydarzenia plenerowego. warsztatów dla dzieci oraz stworzenia i udostępnienia bezpłatnych materiałów edukacyjnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kształtowanie tożsamości… Read More »

00990-6520.10-OR1600107/19 Pawłowski Patryk POL010600399

POL010600399 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawłowski Patryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600399. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

01017-6520.10-OR1600166/19 Rosół Robert POL012001581

POL012001581 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosół Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001581. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

POL033800565 Kohnke Piotr 00395-6520.10-OR1100174/17

POL033800565 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kohnke Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800565. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00001-6521.3.3-OR1400001/17/18 Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wodna Farma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa hal z zamkniętym obiegiem wody oraz zakup maszyn. urządzeń oraz środków transportu do ich… Read More »