Tag Archives: dotacje dla rolników 2020

Polski Związek Wędkarski 00046-6521.5-OR1400003/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Polski Związek Wędkarski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 na Obiekcie Stawowym Ołownik. Skrócony opis operacji: Akwakultura… Read More »

00023-6523.2-SW1410028/17/18 Doda Ryszard

Wzrost dochodów firmy. wzrost wartości produktów turystycznych. utworzenie 1 miejsca pracy poprzez budowę 1 jachtu Antila 26CC oraz jego czarter na akwenie Zalewu Wiślanego w okresie co najmniej trwałości projektu tj. 5-cio letni okres eksploatacji. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Doda Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00003-6521.3.1-OR0800004/17/18 Kotlarz Mariusz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotlarz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyny i środka transportu służących poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na zakupie ładowarki… Read More »

00043-6521.5-OR0500046/18 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ułężu

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia o bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ułężu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzanie działań wodno-środowiskowych na obiekcie stawy… Read More »

00003-6520.11-OR1600068/17/18 Budzich Bartłomiej POL023300578

POL023300578 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzich Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300578. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa. Skrócony opis… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00105-6520.10-OR1100097/16

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Elszkowska Ewelina 00270-6523.2-SW1110445/19

rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług4 Elszkowska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00859-6520.10-OR1600447/18/19

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

Możdżeń Artur 00234-6523.2-SW1610338/19

Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury4 Możdżeń Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżeń Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oraz wyposażenie obiektu służącego do profesjonalnego przygotowania oraz sprzedaży używanych samochodów osobowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim.… Read More »

00245-6523.2-SW1110355/18/19 Spółdzielnia Socjalna Czersk

poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: poprawa… Read More »