Tag Archives: dotacje dla rolników 2020

Możdżeń Artur 00234-6523.2-SW1610338/19

Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury4 Możdżeń Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżeń Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oraz wyposażenie obiektu służącego do profesjonalnego przygotowania oraz sprzedaży używanych samochodów osobowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim.… Read More »

00245-6523.2-SW1110355/18/19 Spółdzielnia Socjalna Czersk

poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: poprawa… Read More »

Morończyk Katarzyna 00023-6521.5-OR0600002/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Morończyk Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morończyk Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb położonym w Przecieszynie. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu… Read More »

POL033700658 Budzisch Artur 00810-6520.10-OR1100305/18/19

POL033700658 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Budzisch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700658. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL023600854 Wawrzyniak Jacek 00111-6520.2-OR1100164/18/19

POL023600854 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Wawrzyniak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600854. Nazwa operacji: Zmniejszenie oddziaływania na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.. Skrócony opis operacji: Inwestycje na jednostce ŁEB-12… Read More »

POL033800362 Muża Herbert 00169-6520.10-OR1100181/16

POL033800362 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Muża Herbert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Maniara Michał 00047-6521.3.1-OR1300008/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Maniara Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maniara Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu chowu ryb w miejscowości Dzierążnia gmina Oksa w maszyny i urządzenia techniczne. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest wyposażenie obiektu chowu ryb w miejscowości Dzierążnia gmina Oksa w maszyny… Read More »

00006-6520.2-OR1400026/18 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego TOL-4. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL036400994 Madej Adam 00054-6520.6-OR1100026/17

POL036400994 Promowanie konkurencyjnych. zrównoważonych środowiskowo. rentownych ekonomicznie i odpowiedzialnych społecznie rybołówstwa i akwakultury.4 Madej Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Madej Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400994. Nazwa operacji: Utrata przez Adam Mieczysław Madej miejsca pracy na statku KĄT-51.. Skrócony opis operacji: Utrata przez Adam Mieczysław Madej miejsca pracy na statku KĄT-51.. Cel operacji: Promowanie… Read More »

Pędzik Arkadiusz Robert 00001-652

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Pędzik Arkadiusz Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pędzik Arkadiusz Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa obiektu akwakultury w systemie zamkniętym w Dzigorzewie – budynek służący do chowu i hodowli ryb. ich rozrodu i magazynowania.. Skrócony opis operacji: Operacja przebiegać będzie w III etapie… Read More »