Tag Archives: dotacje dla rolników

00192-6520.10-OR1100243/16 Muża Tadeusz POL033800598

POL033800598 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800598. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00002-6521.3.1-OR0900002/17/18 ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA CYWILNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Różaniecka”. Skrócony opis operacji: Łączny koszt budowy budynku magazynowego wynosi 835 701.19 zł netto. na tą… Read More »

Ośrodek Kultury w Miliczu 00018-6523.2-SW0110006/17/18

Rozwój oferty turystycznej obszaru poprzez budowę parkingów turystycznych – niezbędnej infrastruktury przy szlakach pieszych i rowerowych biegnących w centrum miasta Milicza w połączeniu z utworzeniem nowego miejsca pracy4 Ośrodek Kultury w Miliczu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Miliczu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa parkingów turystycznych w Miliczu. Skrócony… Read More »

00009-6521.3.1-OR0700016/17/18 owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17 Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 21183.97 00147-6521.5-OR0300114/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: owane na dwóch stawach na pow 5.57 ha położonych w gminie Adamów obręb Gułów RSP nr 17. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie… Read More »

00052-6520.11-OR1100030/17/18 Euro-Fish Sp. z o.o. POL034800734

POL034800734 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Euro-Fish Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800734. Nazwa operacji: Inwestycja związana ze zwiększeniem… Read More »

Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna 00007-6523.2-SW1010005/17/18

Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie nowych 32 miejsc noclegowych turystom i ich obsługa przez utworzone miejsca pracy oraz wprowadzenie produktu kulinarnego.4 Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo „WI-TA” W.H. Szurgot T. Prytuło Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój Pensjonatu Żagielek poprzez utworzenie… Read More »

00006-6524.4-OR1400006/17/18 Dzierżyńska Małgorzata

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dzierżyńska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu przetwórstwa i wędzenia ryb. Skrócony opis operacji: I etap budynek socjalno – biurowy. magazynowy. zbiornik na ścieki.teren. dostawa urządzeń chłodniczych II etap… Read More »

00528-6520.10-OR1100085/18 Golla Robert Józef POL034600525

POL034600525 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla Robert Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600525. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

POL034400794. POL034500164 Grodzki Piotr 00949-6520.10-OR1100463/18/19

POL034400794. POL034500164 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grodzki Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grodzki Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034400794. POL034500164. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

00010-6523.2-SW1210002/17 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach

Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury. Zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do rozwoju RSP „Wyzwolenie”. adaptacja budynku biurowo-socjalnego oraz instalacji fotowoltanicznej. Zwiększenie konkurencyjności poprzez zintensyfikowani 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Pisarzowicach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja RSP „Wyzwolenie”… Read More »