Tag Archives: dywersyfikacja upraw

Mączka Sp. z o.o. 00009-6523.2-SW0610004/17/18

Wzrost wartości sprzedaży produktów z sektora rybackiego poprzez zakup samochodu dostawczego wraz z basenem do transportu żywych ryb. W ramach operacji zostanie zatrudniony 1 pracownik na umowę o pracę. cel zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o p4 Mączka Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mączka Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny… Read More »

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00157-6520.10-OR1600177/16

POL010601471 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00027-6523.4-SW1110025/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

wdrażanie LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty boeżące i aktywizacja na rok 2020. Skrócony opis operacji: . Cel operacji: wdrażanie LSR. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00368-6520.10-OR1100139/17

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

Karaim Krzysztof 00006-6521.5-OR0100033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Karaim Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karaim Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

Kołodziejczyk Krzysztof 00014-6521.5-OR0500016/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kołodziejczyk Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kołodziejczyk Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie stawowym w Pokrzywnicy. Skrócony opis… Read More »

00048-6523.2-SW1110083/17/18 GMINA JASTARNIA

Budowa obiektu infrastruktury zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rektreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Skrócony opis operacji: roboty budowlane i zakup wózka kąpielowego. Cel operacji: Budowa obiektu… Read More »

Lihs-Rakowska – Punkt Sprzedaży Ryb Helena 00053-6523.2-SW0510013/18

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup specjalistycznych urządzeń. obiektu pełniącego funkcję socjalną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.4 Lihs-Rakowska – Punkt Sprzedaży Ryb Helena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lihs-Rakowska – Punkt Sprzedaży Ryb Helena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup i montaż urządzeń służących podniesieniu sprawności obsługi klienta. poprawie… Read More »

00876-6520.10-OR1600441/18/19 Gołębiewski Tomasz POL012201592

POL012201592 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gołębiewski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201592. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Komosa Michał Kazimierz 00055-6521.5-OR0700015/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Komosa Michał Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Komosa Michał Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w gospodarstwie rybackim. Skrócony opis operacji: Zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk w… Read More »