Tag Archives: działalność pozarolnicza 2020

00412-6520.10-OR1600211/17 Wesołowska Ewa POL011801225

POL011801225 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wesołowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801225. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-57… Read More »

00034-6521.3.1-OR1100002/17/18 Okruciński Jakub

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okruciński Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja podchowalni ryb. Skrócony opis operacji: Modernizacja podchowalni ryb. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data… Read More »

00011-6521.5-OR1400004/18 Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zastosowanie tradycyjnych lub… Read More »

00031-6523.2-SW1310032/18 Stowarzyszenie „Nad Nidą”

Celem projektu jest stworzenie unikatowego i innowacyjnego przewodnika po łowiskach wędkarskich i rybackich na terenie Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w formie filmu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Nad Nidą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ” Gdzie na ryby – przewodnik” – film po… Read More »

Maciejewska Małgorzata 00136-6523.2-SW1610192/18

Zakup instalacji fotowoltaicznej-odnawialne źródło energii . które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Wnioskodawcy.4 Maciejewska Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej 8.4kW. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach… Read More »

00269-6523.2-SW1110452/19 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek… Read More »

00993-6520.10-OR1100494/18/19 Ostapko Tomasz POL023600868

POL023600868 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600868. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00007-6523.4-SW1210006/17/18 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” 00003-6523.4-SW1410003/17/18

Sprawne wdrażanie LSR. w tym Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja 2018/2019. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura… Read More »

POL023402173. POL036701146 Morawski Jan 00509-6520.10-OR1100269/17

POL023402173. POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402173. POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »