Tag Archives: działalność pozarolnicza

00862-6520.10-OR1600419/18/19 Majca Władysław POL022502023

POL022502023 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Majca Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502023. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL011901286. POL011901291 Kamieński Andrzej 00824-6520.10-OR1600376/18/19

POL011901286. POL011901291 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamieński Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamieński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901286. POL011901291. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez MIZ-30. MIZ-31. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00998-6520.10-OR1100527/18/19 Struck Radosław POL033702084

POL033702084 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702084. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL037400902 Pieciukiewicz Leszek 00007-6520.9-OR1400016/17/18

POL037400902 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pieciukiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieciukiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400902. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pracy na łodzi rybackiej. Skrócony opis operacji: zakup odzieży ochronnej. środków ratunkowych przebudowa sterówki… Read More »

POL036802147 Jaworska Agnieszka 00368-6520.10-OR1100139/17

POL036802147 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jaworska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036802147. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00385-6520.10-OR1600190/17 Włodyka Arkadiusz POL022900441

POL022900441 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4… Read More »

00009-6520.11-OR1400022/17/18 Sładkiewicz Kazimierz POL037402119

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup… Read More »

00003-6526-DPT00002/18 ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych – kalendarze. Udział w lokalnych imprezach. zakupiono artykuły gastronomiczne. poniesiono koszty dotyczące utrzymania strony internetowej www.ryby.lubuskie.pl. 2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 77368.66 00015-6526-DPT00003/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ieki) sprzątanie. koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników wydziału. koszty związane z utrzymaniem samochodu Suzuki SX4. koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej. artykułów biurowych.2. Opracowanie i wykonanie… Read More »

POL022500298 Molenda Eugeniusz 00093-6520.10-OR1600064/16

POL022500298 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Molenda Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500298. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-161 przez 60 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00048-6523.2-SW1110083/17/18 GMINA JASTARNIA

Budowa obiektu infrastruktury zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rektreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni. Skrócony opis operacji: roboty budowlane i zakup wózka kąpielowego. Cel operacji: Budowa obiektu… Read More »