Tag Archives: działalność pozarolnicza

POL037400904 Kozioł Paweł 00079-6520.10-OR1400005/18

POL037400904 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków prac4 Kozioł Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400904. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowejy. Skrócony opis operacji: PAS-55. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i… Read More »

Bieńkiewicz Mirosław 00030-6521.3.1-OR1400018/19

Zwiększanie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Bieńkiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bieńkiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Pasłęk. Skrócony opis operacji: Modernizacja gospodarstwa przez zakup nowego sprzętu do utrzymania stawów. ciągnika rolniczego wyposażonego w przedni napęd oraz kosiarki do wykaszania rowów i grobli. Cel operacji:… Read More »

Snopkiewicz Dariusz 00006-6523.2-SW0710006/17/18

Celem operacji jest rozwój oraz poszerzenie zakresu usług poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy.4 Snopkiewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Snopkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności i poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego „Chotomów” poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz lamp solarnych.. Skrócony… Read More »

00284-6520.10-OR1100096/17 Granosik Wojciech POL023401076

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00658-6520.10-OR1600215/18 Jama Mirosław POL022500252

POL022500252 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500252. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022602126. POL022602132 Gładoch Artur 00101-6520.2-OR1600009/18/19

POL022602126. POL022602132 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Gładoch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gładoch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022602126. POL022602132. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na łodziach rybackich USM-8 i USM-12. Skrócony opis operacji: -sieci stawne denne oko 71 mm. -cieci… Read More »

2018-01-01 dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 00012-6521.3.1-OR0600003/19

2018-01-01 238812.184 dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 318416.25. Cel operacji: 238812.18. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 43-227. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.… Read More »

POL022502238 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna 00424-6520.10-OR1600204/17

POL022502238 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Babiak i Komorowski Piotr Babiak Robert Komorowski Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502238. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę… Read More »

00017-6520.6-OR1100046/16 Skóra Rafał POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skóra Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00039-6523.2-SW1110080/17/18 Gmina Chmielno

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel… Read More »