Tag Archives: e-wniosek arimr

Widera Witold 00096-6521.5-OR1200109/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Widera Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Widera Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłata finansowa do stawów. Skrócony opis operacji: Obiekt chowu pod nazwą Stawy Lubockie w skład którego wchodzą trzy stawy: Walek. Leja.… Read More »

00893-6520.10-OR1600467/18/19 Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski POL012001574. POL022500262

POL012001574. POL022500262 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb s.c. ARKA Rafał Gromski Krzysztof Kaczmarek Jarosław Ostropolski . Numer… Read More »

00004-6521.5-OR0500011/18 Garbaciak Klaudiusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garbaciak Klaudiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogu w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »

00068-6523.2-SW15300 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Skoki poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00014-6520.9-OR1100055/17/18

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne. Skrócony opis operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40… Read More »

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie 00220-6523.2-SW1610313/18/19

„Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez zorganizowanie działań informacyjnych oraz wydarzenia pod hasłem Rybka lubi pływać – na straży prawa”4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rybka lubi pływać – na „straży” prawa”. Skrócony opis operacji: „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska… Read More »

00675-6520.10-OR1600319/18/19 Jama Janusz POL010801696

POL010801696 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jama Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801696. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

Janiszek Mariusz 00041-6521.5-OR0500014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń wspomagających prowadzenie efektywnej gospodarki rybackiej. Skrócony opis operacji: ROZSIEWACZ WAPNA – poj. ok. 8200 l. skrzynia malowana… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00901-6520.10-OR1600009/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez… Read More »