Tag Archives: e-wniosek arimr

Mróz Jadwiga 00044-6521.5-OR0300121/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mróz Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizowany będzie w obiekcie Grabowce Dolne o powierzchni całkowitej 23.72 ha w… Read More »

00008-6523.2-SW0210015/17/18 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

Utrzymanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprezy promującej walory turystyczne regionu z uwzględnieniem położenia nad jeziorem Mochel – Kamieńskie lato z rybką 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Organizacja imprezy promującej walory turystyczne… Read More »

00008-6520.6-OR1600003/16 Walczak Stanisław Bolesław POL023200698

POL023200698 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 508/2014) 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Walczak Stanisław Bolesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200698. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego DAR-15. Skrócony… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 00001-6523.3-SW0100001/17/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w szkoleniach branżowych oraz opracowaniu portalu informacyjnego (strony) dla branż4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00037-6521.5-OR0300025/18 Jarosz Jakub

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jarosz Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

POL037402120. POL037402121 Sawicki Marcin 00186-6520.10-OR1400044/19

POL037402120. POL037402121 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sawicki Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sawicki Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402120. POL037402121. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej – PAS-77 i PAS-78. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam 00002-6523.2-SW0910004/17

Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz4 Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz w miejscowości Bondyrz. Skrócony opis operacji: Przywracanie… Read More »

POL023200774 Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. 00082-6520.2-OR1600069/18/19

POL023200774 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych.4 Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połów i Sprzedaż Ryb Mariusz Grzebień Marian Wojczuk s.c. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Wymiana… Read More »

00776-6520.10-OR1100263/18 Dettlaff Andrzej POL033800349

POL033800349 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800349. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00020-6521.5-OR1600033/18 Wojtuszko Adam

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojtuszko Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dofinansowanie do akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet… Read More »