Tag Archives: e-wniosek arimr

Janiszek Mariusz 00041-6521.5-OR0500014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń wspomagających prowadzenie efektywnej gospodarki rybackiej. Skrócony opis operacji: ROZSIEWACZ WAPNA – poj. ok. 8200 l. skrzynia malowana… Read More »

01155-6520.10-OR1100125/19 Boszke Witold POL033700638

POL033700638 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boszke Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00901-6520.10-OR1600009/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez… Read More »

POL011801215 Hamala Tomasz 01010-6520.10-OR1600159/19

POL011801215 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Hamala Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hamala Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801215. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-31 przez… Read More »

POL010702130 Dawidowski Mirosław 00673-6520.10-OR1600316/18/19

POL010702130 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dawidowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dawidowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702130. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-34 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00029-6520.6-OR1600035/16 Iwan Witold POL022500386

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwan Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-138 na… Read More »

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00034-6523.2-SW0910044/17/18

Ochrona środowiska naturalnego RLGD Roztocze poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego na obszarach rybackich.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla… Read More »

00406-6520.10-OR1600223/17 Gościniak Marta POL023600877

POL023600877 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600877. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-162… Read More »

Gmina Konarzyny 00128-6523.2-SW1110289/18

Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wydanie albumu „Konarzyny w obiektywie”4 Gmina Konarzyny Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Konarzyny w obiektywie. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Cel operacji: Promocja regionu w oparciu… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 00815-6520.10-OR1100312/18/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »