Tag Archives: e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020

POL022900423 Włodyka Jarosław 00938-6520.10-OR1600040/19

POL022900423 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-11 przez… Read More »

00003-6521.3.1-OR1300013/17 Pakuła Jacek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pakuła Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb poprzez doposażenie gospodarstwa w maszyny i urządzenia.. Skrócony opis operacji: Operacja polega na… Read More »

2016-10-01 cyjnego. 00001-6522.1.1-OR0600001/18

2016-10-01 51933.64 cyjnego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cyjnego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-10-01. Nazwa operacji: 2016-10-01. Skrócony opis operacji: 57704. Cel operacji: 51933.6. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb. Kwota Wkładu EFMR: 3.1 Kontrola i egzekwowanie. Kod Pocztowy: 3.01.2021. Państwo: 00001-6522.1.1-OR0700001/16. Nazwa… Read More »

00071-6521.5-OR0300037/18 Flis Bolesław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Flis Bolesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

00679-6520.10-OR1100212/18 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL035302153 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa 00748-6520.10-OR1100237/18

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oaz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński. Krotofil Spółka z o.o. Spółka komndytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

00012-6521.3.1-OR0300011/17/18 Kuśmierczak-Kuceł Anna

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuśmierczak-Kuceł Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Anna Kuśmierczak -Kuceł polegająca na zakupie sprzętu poprawiającego warunki pracy. Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu. maszyn… Read More »

POL010601480 Wiśniewski Mariusz 00997-6520.10-OR1600116/19

POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wiśniewski Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-28 przez… Read More »

POL022500332 Konkowski Czesław 01055-6520.10-OR1600223/19

POL022500332 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Konkowski Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkowski Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500332. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-94 przez… Read More »

00030-6523.2-SW0410046/17/18 Fundacja Natura Polska

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 pkt odpoczynku). 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Natura Polska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza… Read More »