Tag Archives: e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020

00118-6521.5-OR1200119/18 Szlósarczyk Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szlósarczyk Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania… Read More »

00570-6520.10-OR1100064/18 Banasik Katarzyna POL023401044

POL023401044 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401044. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

POL012001583 Hołdyński Grzegorz 00849-6520.10-OR1600449/18/19

POL012001583 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Hołdyński Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hołdyński Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001583. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez DZI-85. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL036701153 Muża Robert 01130-6520.10-OR1100058/19

POL036701153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Muża Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00014-6522.1.1-OR0700002/19

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania . zwiększania potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition.… Read More »

00153-6520.10-OR1100125/16 Daniluk Mirosław POL036301026

POL036301026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Daniluk Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036301026. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023401906 Klusek Robert 00206-6520.10-OR1100117/16

POL023401906 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Klusek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401906. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej UST-101 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

POL022900423 Włodyka Jarosław 00938-6520.10-OR1600040/19

POL022900423 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Jarosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-11 przez… Read More »

00003-6521.3.1-OR1300013/17 Pakuła Jacek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pakuła Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb poprzez doposażenie gospodarstwa w maszyny i urządzenia.. Skrócony opis operacji: Operacja polega na… Read More »

2016-10-01 cyjnego. 00001-6522.1.1-OR0600001/18

2016-10-01 51933.64 cyjnego. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: cyjnego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-10-01. Nazwa operacji: 2016-10-01. Skrócony opis operacji: 57704. Cel operacji: 51933.6. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 00-400. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb. Kwota Wkładu EFMR: 3.1 Kontrola i egzekwowanie. Kod Pocztowy: 3.01.2021. Państwo: 00001-6522.1.1-OR0700001/16. Nazwa… Read More »