Tag Archives: e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020

Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego 00012-6523.4-SW1610013/17

Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.4 Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na 2018r.. Data… Read More »

Gruszka Zbigniew 00037-6521.3.1-OR1200010/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Gruszka Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gruszka Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu chowu i hodowli ryb poprzez zakup wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa pracy oraz poprawie zdrowie i dobrostanu zwierząt.. Skrócony opis operacji: zakup samochodu o mocy 180 KM. basenu wraz z… Read More »

POL034902299 Grabiński Edward 00545-6520.10-OR1100087/18

POL034902299 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Grabiński Edward Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabiński Edward. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00079-6520.10-OR1100208/16 Kamiński Jarosław POL034300817

POL034300817 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300817. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00038-6521.5-OR1400030/18 Wiśniewski Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Chów karpi zgodnie z zasadami dobrych praktyk rybackich. Skrócony opis… Read More »

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00859-6520.10-OR1600447/18/19

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

01178-6520.10-OR1100114/19 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie postoju połowowego. Cel… Read More »

00010-6520.10-OR1400008/16 Jadczuk Paweł POL036801877. POL037102134

POL036801877. POL037102134 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o raz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jadczuk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801877. POL037102134. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00003-6521.3.1-OR1400020/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja bazy warsztatowej i magazynowej Gospodarstwa Rybackiego sp. z o.o. w Mrągowie. Skrócony opis operacji: Modernizacja budynku warsztatowo-garażowego oraz budowa wiaty magazynowej. Cel… Read More »

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE 00175-6523.2-SW1610241/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu w wykorzystaniem Zakupionego pojazdu ATV.4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego pojazdu ATV dla jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałania… Read More »