Tag Archives: e-wniosek dopłaty bezpośrednie 2020

00002-6521.5-OR1100003/18 Sacharuk Antoni

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego”. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sacharuk Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim w miejscowości Mokrany… Read More »

00033-6523.2-SW0910011/17/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.. Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na… Read More »

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 00196-6523.2-SW1610261/18/19

Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o środowisku wodnym oraz promocji pozytywnych postaw proekologicznych za pomocą aktywnych form działania4 Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Żyj zdrowo nad czysta wodą. Skrócony opis operacji:… Read More »

00425-6520.10-OR1100129/17 Przedsiębiorstwo Połowowo-Handlowe ANN-MAR S.C. Tomasz i Jacek Wittbrodt POL034502026

POL034502026 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Połowowo-Handlowe ANN-MAR S.C. Tomasz i Jacek Wittbrodt . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502026. Nazwa operacji:… Read More »

POL023202213 Chmielewski Sebastian 00034-6520.8-OR1100044/17/18

POL023202213 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Chmielewski Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielewski Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023202213. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów armatora łodzi rybackiej DAR-332.. Skrócony opis operacji: Budowa domku D zakwaterowania turystycznego do obsługi wędkarstwa morskiego… Read More »

POL037402069 Tomaszewski Stanisław 00033-6520.10-OR1400029/16

POL037402069 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Tomaszewski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomaszewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402069. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki połowowej PAS-65. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

01254-6520.10-OR1100160/19 Marczak Anna POL036501137

POL036501137 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marczak Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501137. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

2018-01-01 bezpieczeństwa publicznego 00045-6521.5-OR0500057/18

2018-01-01 78949.554 bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 105266.07. Cel operacji: 78949.55. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 05-300. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

Gmina Gostycyn 00140-6523.2-SW1110275/18

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR „Morenka” poprzez budowę nowej i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Gostycyn4 Gmina Gostycyn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gostycyn . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji. sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn. Skrócony opis operacji: Tworzenie.… Read More »

00017-6520.6-OR1100046/16 Skóra Rafał POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skóra Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »