Tag Archives: e-wniosek dopłaty bezpośrednie

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Ćwikła Marian 00005-6521.3.3-OR0100001/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ćwikła Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikła Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Ośrodka Hodowli Pstrągów w Ścinawce Średniej. Skrócony opis operacji: Nabudowa stawu rybnego z zadaszeniem wykonanie podchowaników. płyty fundamentowej pod zbiornik z tlenem Modernizacja stawów narybkowych: wykonanie układu oczyszczania wody z… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. 00004-6523.2-SW0410016/17

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

00424-6520.10-OR1100034/17 Medwiediuk Mikołaj POL035800768

POL035800768 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Medwiediuk Mikołaj. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800768. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170 Gładoch Artur 00622-6520.10-OR1600195/18

POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.4 Gładoch Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gładoch Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. POL022602126. POL022602185. POL036901170. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni statków rybackich KOŁ-73. USM-18. USM-8. USM-6. Cel operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00026-6521.5-OR0800014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte na Kodeksie Dobrej Praktyki Rybackiej… Read More »

00918-6520.10-OR1100410/18/19 Tilsa Witold POL035400749

POL035400749 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tilsa Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400749. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

2015-05-01 ie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 00007-6524.4-OR1100003/18/19

2015-05-01 72170.464 ie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu. Numer Identyfikacyjny Statku: 2015-05-01. Nazwa operacji: 2018-12-01. Skrócony opis operacji: 192454.56. Cel operacji: 72170.46. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 83-300. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5 – Wspieranie obrotu… Read More »

EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 00011-6523.2-SW1510017/17/18

Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej4 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej.… Read More »

00010-6521.5-OR1600022/18 Heina Ewald

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Heina Ewald. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: pakiet 1.… Read More »