Tag Archives: e wniosek dopłaty

Mętlewicz Dariusz 00013-6521.5-OR0200006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Mętlewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mętlewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura w działaniu 2.5 rekompensaty wodnośrodowiskowe akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 i pakiet 2.1. Cel operacji: Promowanie… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz Paweł 00002-6520.10-OR1100043/16

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00001-6522.1.1-OR0600001/18 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administra 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Seminarium na temat zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym. nieregulowanym i nieraportowanym połowom… Read More »

POL023600885 Maciejewski Bogusław 00090-6520.10-OR1100108/16

POL023600885 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Maciejewski Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600885. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00420-6520.10-OR1600120/17 Boruciński Jerzy POL010601474

POL010601474 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-20… Read More »

01092-6520.10-OR1100068/19 Kur Ludwik POL034000534

POL034000534 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kur Ludwik. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034000534. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

SWE000006664 Jasiński Krzysztof 00619-6520.10-OR1600008/18

SWE000006664 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: SWE000006664. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-91 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

01226-6520.10-OR1100118/19 Struck Andrzej POL033700629

POL033700629 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700629. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00001-6523.2-SW0410006/17 Pieluszczak Jacek

Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne.. Skrócony opis operacji: zakup urządzenia – laser frakcyjny Emerge. Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej… Read More »

00889-6520.10-OR1600462/18/19 Klimczak Daniel DEU001280602

DEU001280602 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwo lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: DEU001280602. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30… Read More »