Tag Archives: e wniosek dopłaty

POL022500299 Wróblewska Teresa 00183-6520.10-OR1600194/16

POL022500299 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wróblewska Teresa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wróblewska Teresa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500299. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-43 przez 60 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00571-6520.10-OR1100065/18 Ustarbowski Konstanty POL033802015

POL033802015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ustarbowski Konstanty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00057-6521.5-OR0800056/18 Witek Joachim

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witek Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu i hodowli ryb..… Read More »

00028-6521.5-OR0500062/18 Dominiak Marcin Bartosz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dominiak Marcin Bartosz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

Chrystowska Dominika 00005-6521.3.3-OR1100001/18/19

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Chrystowska Dominika Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chrystowska Dominika. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę w zakresie dotyczącym wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny i urządzenia techniczne. Skrócony opis operacji: ciągnik o mocy znamionowej od 80 do 100 kW… Read More »

00030-6520.10-OR1400017/16 Tyl Halina POL037300841

POL037300841 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tyl Halina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037300841. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023600894 Nowak Ireneusz 00728-6520.10-OR1600144/18

POL023600894 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Nowak Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600894. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŁEB-41 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00027-6520.11-OR1100003/17/18 „Gadus” Sp. z o.o. POL023002142. POL023600898. POL035200098

POL023002142. POL023600898. POL035200098 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Gadus” Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023002142. POL023600898. POL035200098. Nazwa operacji:… Read More »

Sładkiewicz Radosław 00024-6520.11-OR1400027/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Sładkiewicz Radosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa poprzez zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie… Read More »

Brzozowska Beata Anna 00136-6521.5-OR0300110/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Brzozowska Beata Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowska Beata Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »