Tag Archives: e wniosek plus arimr

00053-6521.5-OR1400057/18 Rudziewicz Urszula

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rudziewicz Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00009-6521.5-OR1000017/18 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

00019-6520.10-OR1600027/16 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011201644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace… Read More »

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach 00030-6523.2-SW0610018/18

Promocja obszaru Doliny Karpia. w tym Gminy Tomice jako miejsca promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa poprzez organizację imprez i warsztatów. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną4 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach . Numer… Read More »

00080-6521.5-OR1500002/18 czędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasoboosz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: czędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony… Read More »

POL033800362 Muża Herbert 00169-6520.10-OR1100181/16

POL033800362 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Muża Herbert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00283-6520.10-OR1600096/17 Garstka Janusz POL011802190

POL011802190 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Garstka Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802190. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-36… Read More »

Karaim Krzysztof 00006-6521.5-OR0100033/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Karaim Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karaim Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

01053-6520.10-OR1100006/19 Grala Wojciech POL023602039

POL023602039 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grala Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602039. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Basztabin Jan 00027-6521.5-OR0400030/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Basztabin Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Basztabin Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Jana Basztabina – stawy Iłowa. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz… Read More »