Tag Archives: e wniosek plus logowanie

Gmina Trzcianka 00040-6523.2-SW1510037/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance4 Gmina Trzcianka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzcianka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

tabletki do studni

POL033800611 Dettlaff Ireneusz Adam 00085-6520.10-OR1100071/16

POL033800611 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dettlaff Ireneusz Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Ireneusz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800611. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

tabletki do studni

00095-6523.2-SW1410038/18/19 PRO MAZURY POLSKA

Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez ich udział w wydarzeniu związanym z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego Mazur 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PRO MAZURY POLSKA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Smaki lokalnego dziedzictwa. Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa… Read More »

tabletki do studni

00950-6520.10-OR1100468/18/19 Rotta Przemysław POL033901999. POL033902159

POL033901999. POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901999. POL033902159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

tabletki do studni

00039-6520.6-OR1600048/16 Porębski Zbigniew POL022500268

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porębski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywanie zawodu rybaka przez okres 24… Read More »

tabletki do studni

POL022502179. POL022502200 Małachowski Zdzisław 00014-6520.9-OR1600016/19

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw wsektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Małachowski Zdzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Zakup i instalacja urządzeń radiowo-nawigacyjnych oraz przebudowa ładowni jednostek rybackich KOŁ-143 i KOŁ-149 w celu poprawy warunków… Read More »

tabletki do studni

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00024-6521.5-OR0800010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania z zakresu akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. oparte… Read More »

tabletki do studni

POL023600958 Kozakowski Andrzej 01111-6520.10-OR1600208/19

POL023600958 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kozakowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600958. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki KOŁ-195. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

tabletki do studni

POL010601610 Wierzbicki Mirosław 01099-6520.10-OR1600195/19

POL010601610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Wierzbicki Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierzbicki Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-63 przez… Read More »

tabletki do studni

00633-6520.10-OR1100089/18 Machola Marcin POL034902167

POL034902167 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Machola Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902167. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

tabletki do studni